Prejsť na obsah

Zamestnanci do kmeňového stavu

Zamestnanci pre kmeň

Dokážeme rýchlo vytvoriť tím a nájsť vhodných kandidátov v oblasti IT, obchodu, financií a ďalších oblastiach.


Priame vyhľadávanie

Ide o kľúčovú metódu práce pre tímy odborníkov, pri ktorej náboroví pracovníci a headhunteri priamo oslovujú vybraných kandidátov na odborné, expertné a manažérske pozície. Často ide o kandidátov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce a na začiatku nie je jasné, či sú vôbec otvorení kariérnej zmene. 


Vyhľadávanie manažérov

Executive Search sa vzťahuje na projekty zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov na pozície vo vyššom a vrcholovom manažmente. Pozície často nie sú inzerované a kandidátov vždy oslovuje špecializovaný senior konzultant. Pravidelné podávanie správ je štandardnou súčasťou projektu vrátane informácií o stave projektu, situácii identifikovaných kandidátov a prebiehajúcich alebo plánovaných aktivitách. 


SSC

Centrá zdieľaných služieb (SSC) poskytujú interné centralizované služby v rámci nadnárodných korporácií, napr. pre nemecky hovoriace krajiny, najčastejšie v oblasti financií, nákupu, služieb zákazníkom alebo ľudských zdrojov. Spoločnosti poskytujúce outsourcing podnikových procesov (BPO) poskytujú podobné služby svojim klientom na externom trhu. Naši personalisti pracujú na projektoch SSC & BPO od roku 2014 a úspešne umiestnili u klientov stovky kvalifikovaných kandidátov hovoriacich 18 rôznymi jazykmi. 


Nábor pracovníkov v oblasti IT

Špecifická oblasť náboru, kde je kľúčom k úspechu nielen práca s alternatívnymi zdrojmi, ale najmä schopnosť prilákať kandidátov. Vďaka dlhodobým vzťahom získavajú naši IT náborári podrobné znalosti o firemnej kultúre našich klientov, o type a atraktívnosti projektov a možnostiach rozvoja ich zručností, ktoré sa otvárajú úspešným kandidátom. V rámci projektov náboru IT naši špecialisti vyhľadávajú softvérových vývojárov, dátových analytikov, špecialistov na infraštruktúru, konzultantov systémov ERP a ďalších odborníkov. 


RPO

Outsourcing časti alebo celého interného náborového procesu vrátane administratívy a prijímania zamestnancov. Naši špecialisti prevezmú alebo optimalizujú vaše interné náborové procesy a budú pracovať mimo pracoviska alebo na pracovisku spolu s vašimi náborovými manažérmi. Vďaka nášmu know-how, prehľadu o špecifickom trhu, flexibilným kapacitám a presnej kombinácii zdrojov dokážeme rýchlo obsadiť viacero pozícií a nájsť odborníkov a manažérov. 


Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ

Nábor a vízový proces zaměstnanců zajistíme napříč zeměmi celého světa. Díky mezinárodní pobočkové síti vám najdeme vhodné kandidáty. Naše pobočková síť se nachází v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Spolupracujeme s dalšími partnery po celém světě, kteří mohou pomoci s náborem v zemích, jako je Gruzie, Filipíny, Moldavsko, Makedonie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Indonésie a další.

Zobraziť viac informácií

Typy zamestnávania

PRECHODNÝ POBYT ZA ÚČELOM ZAMESTNANIA

Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie, ktoré sa vydáva na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Vydáva sa až na 2 roky.

ZAŠKOĽOVACIA ZMLUVA A ŽIADOSŤ O PRECHODNÝ POBYT PRE PRÁCU V SR

Pre občanov z krajín mimo EU s voľným vstupom do Schengenského priestoru pri zamestnaní na nedostatkovú pozíciu: Gruzínsko, Srbsko, BIH, Čierna Hora, Moldavsko, S. Macedónsko, Ukrajina, Venezuela a ďalšie.

NÁRODNÉ VÍZUM V SÚVISLOSTI PODANÍM ŽIADOSTI O PRECHODNÝ POBYT ZA ÚČELOM ZAMESTNANIA NA ÚZEMÍ SR

Pre občanov z krajín mimo EU, ktorí potrebujú pre vstup do Schengenu vízum. Držitelia národného víza si na oddelení cudzineckej polície podávajú žiadosť o prechodný pobyt za účelom zamestnania.

NÁRODNÉ VÍZUM V ZÁUJME SR PODĽA NARIADENIA VLÁDY SR

Pre cudzincov s vysokoškolským vzdelaním a pre cudzincov z vládou určených krajín a na stanovené pozície podľa príslušného nariadenia vlády.

Krajiny určené pre národné víza v záujme SR

 • Bieloruska republika
 • Srbská republika
 • Severomacedónská republika
 • Bosna a Hercegovina
 • Čierná Hora
 • Gruzínsko
 • Arménská republika
 • Moldavská republika
 • Ukrajina
 • Kirgizska republika
 • Kazachstan
 • Azerbajdžan
 • Turkmenistan
 • Tadžikistan alebo Uzbekistan

Interim manažment

Vďaka našej službe Interim Management vám okrem manažérskych pozícií môžeme poskytnúť aj špecializovaných pracovníkov na pozície, ktoré nie sú v súčasnosti interne k dispozícii. Túto službu môžete využiť aj v situáciách, keď jednoducho nemáte možnosť štandardného náboru, napríklad keď nie je možné zvýšiť počet zamestnancov.

Zobraziť viac informácií

Výhody dočasného riadenia

 • Pôsobíme v celej Českej republike a na Slovensku.
 • Máme vlastnú databázu kandidátov.
 • Nástup zamestnanca na väčšinu pozícií vieme zabezpečiť do 5 dní od objednania.
 • O dodaného zamestnanca sa staráme nepretržite počas celého obdobia spolupráce.
 • V prípade mnohých pozícií môžeme zabezpečiť nástup zamestnanca do 2 dní.
 • V našej databáze máme 250 000 špecialistov.

IT Bodyshopping

Vďaka našej službe IT Bodyshopping vám môžeme pomôcť, keď je aktuálny nedostatok IT odborníkov, ktorí by pomohli s konkrétnym projektom. Každý špecialista dodaný v rámci tejto služby má jasne definovaný rozsah práce a časový horizont spolupráce.

Zobraziť viac informácií

Výhody IT Bodyshoppingu

 • Najväčšou výhodou tohto riešenia je rýchlosť obsadenia pozície.
 • Ušetríte náklady na hľadanie zamestnanca.
 • Väčšia flexibilita.
 • Pridanie špecialistu s aktuálne chýbajúcou špecializáciou.
 • Využitie špecialistu na obmedzené a vopred stanovené obdobie.
 • V našej databáze máme 45 000 IT špecialistov.

Blue Perm

Spoločnosť Manuvia má špecialistov, ktorí sa zameriavajú na nábor robotníckych pozícií (operátori, skladníci, zvárači, elektrikári a iné prevádzkové pozície s technickými znalosťami a skúsenosťami). Pri týchto náboroch používame metódy priameho vyhľadávania, t. j. priameho oslovenia vybraných kandidátov. Pracujeme s našimi internými zdrojmi a databázou, aby sme vám čo najrýchlejšie odporučili kandidátov požadovanej kvality. 


Urob si sám

Kontaktujte nás

Polia označené * sú povinné.
Hrdina vo vašich službách