Váš partner v oblasti HR

Poskytneme Vám komplexné HR riešenia

Sme Manuvia a spoločne tvoríme špičkový tím profesionálov v oblasti HR.
Ondřej Wysoglad, CEO

Kto sme

Sme Manuvia, medzinárodná spoločnosť a Váš HR partner v regióne CEE. Na lokálnom trhu Vám poskytujeme globálne riešenia. Pre našich klientov sme odborníkmi–partnermi v HR službách a pre našich kandidátov sme profesionáli podporujúci ich v ich potenciáli. V HR službách nie je nič, čo by sme Vám nemohli ponúknuť.

350+

Interných zamestnancov

6000+

Pridelených zamestnancov

9+9

Krajín, kde pôsobíme

58

Medzinárodných pobočiek

Mapa krajín s pobočkou MANUVIA a náborových krajín
Krajiny s pobočkou MANUVIA
Náborové krajiny

Naše významné historické míľniky

V živote každého z nás nájdeme dôležité okamihy, ktoré utvárajú našu osobnosť. Podobne sa za viac ako 20 rokov praxe budovala tvár našej spoločnosti Manuvia. Stali sme sa profesionálmi v HR službách s benefitom veľkosti nadnárodnej spoločnosti. Každý míľnik posúval tím Manuvia ďalej medzi špičky v HR oblasti.

1998
history5.jpg

Vznik spoločnosti

Rok 1998 – prvý základný kameň pre budúcu spoločnosť Manuvia. Počiatky firmy boli na Slovensku, odkiaľ sa cez Česko firma rozšírila do medzinárodnej roviny.
2009
history6.jpg

Miliónty dodaný zamestnanec

V roku 2009 sme v Manuvia dosiahli biznisový rekord. Špecializujeme sa na zaistenie zamestnancov ako v rámci regiónu CEE, tak v celej EÚ.
2013
history13.jpg

PERMament placement

Naše portfólio služieb sa naďalej rozširuje. Po novom uchádzačom ponúkame prácu nielen na dočasné pridelenie, ale i do kmeňového stavu.
2015
history4.jpg

Vstup na maďarský trh

Založili sme kanceláriu v Budapešti. Špecializáciou pobočky je IT recruitment, nábor inžinierov do výrobných a vývojových centier. Tím má významné zákazky pre bankovníctvo či realitný trh.
2016
history10.jpg

Vlastné CRM riešenia

Náš IT tím vybudoval vlastný CRM systém, ktorý neustále vyvíja i vylepšuje vzhľadom na trend digitalizácie. CRM slúži pre nábor a servisné služby, rovnako aj ako manažérsky nástroj.
2018
history11.jpg

Vstup na poľský trh

Naše portfólio pobočiek sa rozšírilo o ďalšiu významnú krajinu – Poľsko. Klientom tak môžeme dodať potrebnú pracovnú silu a kandidátom sme partnerom pri hľadaní práce.
2020
history14.jpg

Outsourcing

Prispôsobujeme sa dopytu na trhu a v rámci služieb pridávame ďalšiu dôležitú kapitolu. Vzniká spoločnosť Solveo, zameraná na zaistenie outsourcingu v oblasti výroby, kontroly kvality a logistiky.
2021
history12.jpg

Reorganizácia spoločnosti

Pre lepšiu prehľadnosť v našej veľkej medzinárodnej spoločnosti prebehla reorganizácia štruktúry. Zmeny sa týkali napríklad ditriktov a strategického umiestnenia pobočiek.
2022
history3.jpg

Vstup na nemecký trh

K existujúcim krajinám sme pridali nemecký pracovný trh. Pre zamestnancov zaisťujeme ubytovanie aj dopravu do krajiny. Po celú dobu je o nich postarané.
2022
history8.png

Rebrand spoločnosti

Veľký krok pre celú spoločnosť, kedy sme sa rozhodli pre rebrand značky – sme modernejší a lepšie zapamätateľní. Došlo tiež k prehľadnému rozdeleniu divízii Manuvia Group.

Manuvia základné princípy

Ako medzinárodná spoločnosť, pôsobiaca v 18 krajinách v Európe a Ázii, Vám poskytneme profesionálny servis & poradenstvo. Našou hodnotou v podnikaní je transparentnosť voči klientom. Všetko, čo robíme, je v súlade s legislatívou krajiny, kde pôsobíme. Sme Manuvia – Váš partner.

Partnerstvo

100% servis

Transparentnosť

Legislatívna správnosť

Ako prebieha spolupráca

01

Rýchlo reagujeme

Na začiatku je úvodný telefonát/e-mail a potom schôdzka. Definujeme si klientove potreby a ciele. Na základe týchto informácií nájdeme riešenie, navrhneme stratégiu a nastavíme proces spolupráce.

02

Zaujímame sa o klienta a detaily

Pre úspešnú realizáciu je nutné poznať detaily, a preto sa klienta pýtame na jeho ciele a potreby. Zároveň robíme prieskum konkurencie, definujeme si rizikové faktory a predpoklady úspechu.

03

Sme vaši partneri

Máme dlhoročné skúsenosti na trhu práce a nenechávame si ich pre seba! O naše znalosti sa delíme s klientom. Vďaka tomu sa nám darí budovať dlhodobé vzťahy postavené na vzájomnej dôvere.

04

Pripravíme vám riešenie na mieru

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a hľadáme riešenie na mieru jeho potrebám. Po podrobnej analýze, kde čerpáme z našich dlhoročných skúseností, nastavíme efektívny proces.

05

Máme prehľad

Vieme, že nastaveným procesom spolupráca nekončí. Priebežne všetko sledujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme. Len vďaka tomu sme schopní dať klientovi spätnú väzbu a doviezť projekt k úspechu.

06

Naším cieľom je spokojný klient

Vďaka individuálnemu prístupu a podrobnému reportingu dokážeme projekt doviezť k úspechu. Vaša spokojnosť = naša spokojnosť. Takto budujeme pevné a dlhodobé vzťahy.

Naše služby

Jednotlivé divízie tvoria

Logo Manuvia Group
Logo Manuvia Workers

Blue Staffing

Zaistíme pre Vás nábor dočasných zamestnancov, tzv. modrých golierov. Ide o ľudí vykonávajúcich fyzickú prácu (robotník vo výrobe, skladník a i.). Ide o službu dočasného pridelenia k používateľovi, kedy zamestnávateľom je agentúra a používateľom je klient.

 

Modrá farba a teda vzniknutý pojem „modré golieriky“ nie je vybraný náhodne, ale odkazuje na modré pracovné oblečenie robotníkov – montérky.

 

Blue Perm

Manuvia disponuje špecialistami, ktorí sa orientujú na nábory do kmeňového stavu blue collar pozícií (operátori, skladníci, zvárači, elektrikári a ďalšie prevádzkové pozície s technickou znalosťou a praxou). Pri týchto náboroch uplatňujeme metódy direct search, teda priameho oslovenia vybraných kandidátov. Pracujeme s našimi internými zdrojmi a databázou tak, aby sme vám odporučili kandidátov v požadovanej kvalite, a to čo najrýchlejšie.

 

Okrem náboru dočasných zamestnancov zaisťujeme i dodanie ľudí do kmeňa Vašej spoločnosti. Naši špecialisti vám pomôžu nájsť vhodných kandidátov na robotnícke pozície, aby Vaša výroba išla kvalitne a kontinuálne.  

 

Koncept SMB pobočiek 

Aby sme Vám boli vždy na blízku, máme u našich klientov zostavenú sieť SMB pobočiek. V prípade potreby a urýchlenia procesov Vám tak budú naši špecialisti vždy po ruke. 

 

Master Vendor

Ide o moderný prístup v skupine viac dodávateľov. Základom konceptu je reorganizácia a vykonanie vybraných procesov personálneho oddelenia, výroby i dodávateľských vzťahov „agentúra – používateľ“ pod vybranú vedúcu agentúru, ktorá sa stáva tzv. Master Vendor. 

 

High Volume Recruitment

Hravo si poradíme i s náborom väčšieho počtu uchádzačov do Vašej spoločnosti. V rámci High Volume Recruitmentu Vám takto dodáme vhodných kandidátov na danú pozíciu, a to buď na dočasné pridelenie, alebo do kmeňového stavu. 

 

CC Support 

Naša medzinárodná sieť call centier Vám bude podporou pri zvládaní každodenných situácií – a to ako v starostlivosti o existujúcich zamestnancov, tak v naberaní nových uchádzačov o prácu.  

 

Process Solutions 

Sme profesionálmi v HR a v prípade potreby Vám pomôžeme nastaviť interné HR procesy.  

 

Outstaffing 

Ak ako spoločnosť máte interné FTE, my sme Vám v prípade potreby schopní outsourcovať HR starostlivosť o Vašich súčasných zamestnancov, prípadne ich rovno prevziať do agentúrneho stavu pod našu spoločnosť.

Manuvia CZ
Logo Manuvia Professionals

Direct Search 

Ide o kľúčovú metódu práce tímov Professionals, kedy recruiteri a headhunteri priamo oslovujú vytipovaných kandidátov na pozície špecialistov, expertov a manažérov. Často ide o kandidátov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce a nie je spočiatku zrejmé, či sú vôbec otvorení kariérnej zmene.

 

Executive Search 

Ako Executive Search označujeme projekty zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov pre roly vo vyššom manažmente a top manažmente. Roly často nie sú inzerované a kandidátov vždy oslovuje špecializovaný senior konzultant. Štandardnou súčasťou projektu je pravidelný reporting zahrňujúci informácie o stave projektu, situácii vytipovaných kandidátov a prebiehajúcich či plánovaných aktivitách.

 

RPO 

Outsourcing časti alebo celého interného náborového procesu vrátane administratívy a onboardingu. Naši špecialisti prevezmú či optimalizujú Vaše interné náborové procesy a budú pracovať off-site či on-site spoločne s Vašimi hiring manažérmi. Vďaka nášmu know how, prehľadu na konkrétnom trhu, flexibilnej kapacite i presne zvolenej kombinácii zdrojov zvládneme rýchlo obsadzovať väčšie množstvo rol i vyhľadávať expertov a manažérov.

 

SSC 

Share Services Centers (SSC poskytujú vo vnútri medzinárodných korporácií interné centralizované služby, napr. pre nemecky hovoriace krajiny, a to najčastejšie v oblasti financií, nákupu, zákazníckeho servisu alebo HR). Spoločnosti typu BPO (Business Process Outsourcing) poskytujú podobné služby na externom trhu svojim klientom. Naši recruiteri sa venujú projektom v oblasti SSC & BPO od r. 2014, úspešne u klientov umiestnili stovky kvalifikovaných uchádzačov hovoriacich 18 rôznymi jazykmi.

 

IT Recruitment

Špecifická oblasť recruitmentu, kde kľúčom k úspechu je nielen práca s alternatívnymi zdrojmi, ale najmä schopnosť kandidáta zaujať. Naši IT recruiteri získavajú vďaka dlhodobým vzťahom detailné znalosti o firemnej kultúre klientov, type a atraktivite projektov i možnostiach rozvíjať svoje znalosti, ktoré sa pred úspešnými kandidátmi otvoria. V rámci projektov IT recruitmentu naši špecialisti vyhľadávajú vývojárov softvéru, dátových analytikov, špecialistov infraštruktúry, konzultantov ERP systémov a ďalších odborníkov.

 

White Collar Staffing 

V našej databáze i na externom trhu vyhľadávame, agentúrne zamestnáme a dočasne vám pridelíme kvalifikovaných pracovníkov (white collars). Služba je najčastejšie využívaná u administratívnych pozícií, účtovných či v zákazníckom servise.

Manuvia Expert Recruitment
Logo Manuvia International

Blue Staffing 

Zaistíme pre Vás nábor dočasných zamestnancov, tzv. modrých golierov. Ide o ľudí vykonávajúcich fyzickú prácu (robotník vo výrobe, skladník a i.). Ide o službu dočasného pridelenia k používateľovi, kedy zamestnávateľom je agentúra a používateľom je klient.

 

White Collar Staffing 

V našej databáze i na externom trhu vyhľadávame, agentúrne zamestnáme a dočasne Vám pridelíme kvalifikovaných pracovníkov (white collars). Služba je najčastejšie využívaná u administratívnych pozícií, účtovných či v zákazníckom servise.

Blue Perm  

Manuvia disponuje špecialistami, ktorí sa orientujú na nábory do kmeňového stavu blue collar pozícií (operátori, skladníci, zvárači, elektrikári a ďalšie prevádzkové pozície s technickou znalosťou a praxou). Pri týchto náboroch uplatňujeme metódy direct search, teda priameho oslovenia vybraných kandidátov.Pracujeme s našimi internými zdrojmi a databázou tak, aby sme Vám odporučili kandidátov v požadovanej kvalite, a to čo najrýchlejšie.

Okrem náboru dočasných zamestnancov zaisťujeme i dodanie ľudí do kmeňa Vašej spoločnosti. Naši špecialisti Vám pomôžu nájsť vhodných kandidátov na robotnícke pozície, aby Vaša výroba išla kvalitne a kontinuálne.  

Onsite riešenia

Sme schopní Vám zaistiť stálu prítomnosť nášho zamestnanca na Vašej pobočke. Bude v centre diania a zúčastňovať sa Vašich porád. Veľkou výhodou je, že tak máte nášho človeka vždy po ruke a skvele rozumie Vášmu biznisu. 

 

Master Vendor  

Ide o moderný prístup v skupine viac dodávateľov. Základom konceptu je reorganizácia a vykonanie vybraných procesov personálneho oddelenia, výroby i dodávateľských vzťahov „agentúra – používateľ“ pod vybranú vedúcu agentúru, ktorá sa stáva tzv. Master Vendor. 

High Volume Recruitment  

Hravo si poradíme i s náborom väčšieho počtu uchádzačov do Vašej spoločnosti. V rámci High Volume Recruitmentu Vám takto dodáme vhodných kandidátov na danú pozíciu, a to buď na dočasné pridelenie, alebo do kmeňového stavu. 

Process Solutions 

Sme profesionálmi v HR a v prípade potreby Vám pomôžeme nastaviť interné HR procesy.  

   

Outstaffing 

Ak ako spoločnosť máte interné FTE, my sme Vám v prípade potreby schopní outsourcovať HR starostlivosť o Vašich súčasných zamestnancov, prípadne ich rovno prevziať do agentúrneho stavu pod našu spoločnosť.

 

Executive Search 

Ako Executive Search označujeme projekty zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov pre roly vo vyššom manažmente a top manažmente. Roly často nie sú inzerované a kandidátov vždy oslovuje špecializovaný senior konzultant. Štandardnou súčasťou projektu je pravidelný reporting zahrňujúci informácie o stave projektu, situácii vytipovaných kandidátov a prebiehajúcich či plánovaných aktivitách.

Direct Search 

Ide o kľúčovú metódu práce tímov Professionals, kedy recruiteri a headhunteri priamo oslovujú vytipovaných kandidátov na pozície špecialistov, expertov a manažérov. Často ide o kandidátov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce a nie je spočiatku zrejmé, či sú vôbec otvorení kariérnej zmene.

 

RPO  

Outsourcing časti alebo celého interného náborového procesu vrátane administratívy a onboardingu. Naši špecialisti prevezmú či optimalizujú Vaše interné náborové procesy a budú pracovať off-site či on-site spoločne s Vašimi hiring manažérmi. Vďaka nášmu know how, prehľadu na konkrétnom trhu, flexibilnej kapacite i presne zvolenej kombinácii zdrojov zvládneme rýchlo obsadzovať väčšie množstvo rol i vyhľadávať expertov a manažérov.

SSC  

Share Services Centers (SSC poskytujú vo vnútri medzinárodných korporácií interné centralizované služby, napr. pre nemecky hovoriace krajiny, a to najčastejšie v oblasti financií, nákupu, zákazníckeho servisu alebo HR). Spoločnosti typu BPO (Business Process Outsourcing) poskytujú podobné služby na externom trhu svojim klientom. Naši recruiteri sa venujú projektom v oblasti SSC & BPO od r. 2014, úspešne u klientov umiestnili stovky kvalifikovaných uchádzačov hovoriacich 18 rôznymi jazykmi.

Logo Manuvia Outsourcing

Outsourcing výroby 

Ide o kompletné zaistenie výroby u zákazníka alebo v našich vlastných priestoroch. Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001. 

 

Outsourcing kontroly kvality 

Zaisťujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality. Súčasťou služby sú funkčné testy, rework, reporty na mieru a zaistenie rezidentných inžinierov. 

 

Outsourcing logistiky

V rámci outsourcingu logistiky pre Vás zaistíme prevádzkový a procesný audit výroby (logistiky, kritické zhodnotenie existujúceho stavu, normovanie práce sériovej/zákazkovej, návrh optimálneho nastavenia, riadenie implementácie vykonaných návrhov a ľudských zdrojov.

Solveo, Member of Manuvia Group
Logo Manuvia HR Solutions

Onsite riešenia

Sme schopní Vám zaistiť stálu prítomnosť nášho zamestnanca na Vašej pobočke. Bude v centre diania a zúčastňovať sa Vašich porád. Veľkou výhodou je, že tak máte nášho človeka vždy po ruke a skvele rozumie Vášmu biznisu. 

 

Payroll

Služba Payroll je presne pre Vás, pokiaľ nechcete viesť mzdovú a personálnu agendu (mzdy, dochádzky, poistenie, spracovanie daní). Náš tím špecialistov, kontrolórov a mzdových účtovníkov sa profesionálne postará o Vaše financie a zaistí plynulý chod platieb a finančných transakcií. Diskrétnosť je samozrejmosťou. 

 

HR školenia

Sme profesionáli v HR, a preto Vám môžeme ponúknuť edukáciu Vášho HR tímu, ako na pravidelnej, tak jednorazovej báze. Máme vlastný program Elite Recruitment Training pre tréning a rozvoj Vašich zamestnancov ušitý na mieru Vašim potrebám.

 

HR marketing

V rámci hľadania vhodných kandidátov realizujeme kampane na viac než 15 marketingových platformách. Vďaka hiring marketingu a investíciám do reklamy na hľadanie kandidátov ročne spracujeme okolo 195 000 reakcií od záujemcov o prácu. 

 

HR Interim management riešenia 

Na časovo obmedzenú dobu Vám dodáme senior HR expertov, ktorí vo Vašej spoločnosti pomôžu s nastavením procesov, reštrukturalizácií, pracovno-právnou problematikou a inými záležitosťami. Budú Vaším partnerom a poradcom.

 

Outplacement 

Ak firma znižuje stavy, ale chce byť seriózna k zamestnancom, môže sa obrátiť na nás. Pre Vašich zamestnancov zaistíme novú prácu. 

 

Market scan & Analýzy

Pre našich klientov zaisťujeme prieskumy miezd & benefitov, a to na základe aktuálnej situácie na lokálnom trhu. Tiež sa venujeme analýze celého alebo časti náborového procesu na strane klienta od HR marketingu až po fluktuáciu. Pokiaľ sa Vám nábory z nejakého dôvodu nedaria, radi sa na to pozrieme a navrhneme riešenie.

Manuvia v číslach

Za naše úspechy hovoria čísla a spokojnosť našich klientov.

20+

Rokov spolupráce s klientmi

58

Pobočiek

10000+

Agentúrnych zamestnancov ročne

350+

Nových kmeňových zamestnancov ročne

ondra-reference.jpg
Vízia Manuvia? Stredoeurópsky líder poskytujúci komplexné personálne riešenia
Ondřej WysogladChief Executive Officer

Náš tím

Náš tím

Ondřej Wysoglad

Chief Executive Officer

ondrej.wysoglad@manuvia.com

Petr Straka

Chief Sales Officer

petr.straka@manuvia.com

Sme tu pre Vás.
Kontaktujte ma!

Ozvite sa a rada Vám dohodnem úvodnú konzultáciu zdarma, kde sa dozviete bližšie informácie.

Petr Straka
Petr Straka, Chief Sales Officer
Informace