Spoľahlivý dodávateľ vašich zamestnancov

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť podnikom a výrobcom vhodných pracovníkov, a to v ľubovoľnom počte a za krátky čas, a súčasne im ponúknuť profesionálne služby a starostlivosť na udržanie dočasných zamestnancov.

transparent

Služba Master Vendor poskytuje komplexné riešenie potrieb v oblasti ľudských zdrojov, reorganizáciu a presmerovanie viacerých dodávateľských vzťahov agentúra/zamestnávateľ (klient) pod jednu hlavnú agentúru, objednanie služby, komunikácia a jeden fakturačný bod s partnerom, ktorý je zodpovedný za komplexné plnenie objednávky a poskytovanie služby.

Prečo využiť službu Master Vendor?

Položili ste si v poslednom období  jednu z nasledujúcich otázok?

 • Ako sme spokojní so súčasným stavom spolupráce s našimi dodávateľmi/agentúrami?
 • Mohla by firma nájsť jedného spoľahlivého a silného partnera s cieľom zvýšiť kvalitu a zároveň znížiť celkové náklady?
 • Dokáže nám spolupráca s viacerými agentúrami prinášať nami požadované kvantity a kvality?

Ak ste sa našli aspoň v jednej z vyššie uvedených otázok a zároveň je pre vás doterajšia komunikácia s viacerými zástupcami agentúr neúnosná, vytvára vám to administratívnu záťaž,  pričom platíte každej agentúre rôzne ceny, tak služba Master Vendor je pre Vás.

5 základných výhod služby Master Vendor

 • 1 HR business partner pre klienta
 • 1 interný zástupca klienta pre Master Vendor
 • znížené náklady
 • 100 % plnenie objednávok
 • jednotnosť v zmluvnom nastavení

 

V rámci služby Master Vendor Vám agentúra Manuvia ponúka nielen základných 5 výhod tejto služby, ale oveľa viac v jednotlivých oblastiach:

 • FINANCE – finančná sila Master Vendora v podobe predĺžených splatností od klienta smerom k nám,
 • LEGAL & BACK OFFICE – dodržiavanie právneho rámca, Legal team zodpovedný za právnu dokumentáciu vrátane GDPR,
 • IT – na mieru vytvorený jeden centrálny licencovaný CRM vrátane nonstop správy,
 • CONTROLLING –  zaručená kontrola a správnosť fakturácie vrátane včasných úhrad,
 • RECRUITMENT & STAFFING –  dodávanie ľudských zdrojov podľa požiadaviek, zabezpečenie testovania, garancie voči neplneniu objednávok,
 • REALIZATION – riadenie a podpora výroby ON-SITE, OFF-SITE, riadenie denného biznisu, zabezpečenie dochádzky, ubytovania, dopravy, BOZP, agendu OOPP a iné.

Úspešný štart spolupráce s Manuvia – Master Vendor agentúra

Pre zabezpečenie úspešného štartu vám garantujeme tieto základne piliere spolupráce s Manuvia – Master Vendor agentúrou:

 • jediný interný zástupca Master Vendor agentúry pre komunikáciu,
 • jednotná zmluva o dočasnom pridelení pre všetky agentúry,
 • tendre k spolupráci s vybranými agentúrami,
 • príprava a dodanie jednotnej pracovno-právnej dokumentácie,
 • platby na jeden účet a predĺženie splatnosti faktúr
 • zabezpečenie GDPR v súlade s legislatívou.

Štart spolupráce – Prvé kroky

Všetky implementačné procesy je možné realizovať do 2 mesiacov. Prvé kroky vyzerajú takto:

 1. na začiatku spolupráce stojí audit aktuálnych zmluvných vzťahov,
 2. na základe výsledkov auditu následne navrhneme konkrétne riešenie a cenu,
 3. po príprave a podpise zmluvných vzťahov je klientovi pridelený projektový tím.

Sme špecialistami na vyhľadávanie a výber zamestnancov

Prvou možnosťou náboru je hľadanie zamestnancov v regióne, kde pôsobí vaša spoločnosť. V niekoľkých prípadoch sa nám nových a kvalitných lokálnych zamestnancov podarilo nájsť aj vtedy, keď už sa zdalo, že domáci trh je vyčerpaný a ďalších pracovníkov v regióne už nie je možné nájsť. Nie vždy je to však pravda. Vďaka efektívnemu náborovému procesu vieme nájsť všetkých dostupných zamestnancov a okamžite naplniť vaše výrobné haly.

Spúšťame nábor

Lokálny nábor začína analýzou regiónu a detailným oboznámením sa s pracovnou náplňou a pozíciami. Akonáhle máme dostatok informácií, spúšťame marketingové aktivity. Do činnosti sa zapájajú aj terénni náborári, call centrum a pobočky.

Neustála spolupráca medzi našimi oddeleniami

Prostredníctvom koordinátorov detailne mapujeme situáciu u klienta a distribuujeme všetky správy o aktuálnom stave objednávok. Vďaka systému Smart Atep sú o všetkých zmenách na projektoch informovaní všetci kolegovia z náboru a marketingu. Pokiaľ navyše spolupracujete s väčším množstvom agentúr, máme skúsenosti a infraštruktúru na to, aby sme túto agendu prevzali za vás.

Čo ak nikoho v regióne nenájdeme?

V prípade potreby sa obzeráme po zamestnancoch aj v iných kútoch republiky a keď nepomáha ani to, prichádzame s rýchlym riešením: medzinárodný nábor.

Medzinárodný nábor

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás. Riešením je medzinárodný nábor a zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia. Naša personálna agentúra sa špecializuje na nábor zahraničných pracovníkov už viac ako 20 rokov. Pravidelne náborujeme rumunských, poľských, srbských a ukrajinských zamestnancov. Rýchlo sa uchytili a spokojnosť s nimi je vysoká. Či už potrebujete 10 alebo 200 nových zamestnancov, zabezpečíme celý proces od náboru po adaptáciu na pracovisku.

Okamžite spúšťame nábor aj v iných krajinách

Okamžite po obdržaní požiadavky na zahraničný nábor spúšťame aktivity smerujúce k obsadeniu voľných miest. Naša pobočková sieť zahŕňa prevádzky v 6 krajinách, vďaka čomu naši náborári dokážu hravo a rýchlo vyhľadať vhodných zamestnancov pre vašu spoločnosť aj v zahraničí.

Postaráme sa o všetko

Pri voľbe tejto možnosti sa, samozrejme, postaráme aj o celý servis, ktorý súvisí s angažovaním zamestnancov z iných krajín. Ubytovanie v blízkosti vášho podniku, doprava z domácej krajiny až do daného regiónu, ale aj každodenné dovážanie pracovníkov do práce, tlmočenie inštrukcií vo výrobe a pomoc s bežnými otázkami vašich zamestnancov. O to všetko sa vďaka skúsenostiam z viacerých projektov postaráme. Toto je našou silnou stránkou a odskúšanou službou.

Vyhľadávanie špecialistov reprezentuje v rámci skupiny naša spoločnosť Manuvia Expert Recruitment.

Pre našich klientov vyhľadávame špecialistov a manažérov so skúsenosťami z výroby a vývoja technológií, IT, financií, centier zdieľaných služieb, obchodu a marketingu, práva, farmácie a zdravotníctva, HR a administratívy.

Reagujeme rýchlo a presne. V úvode projektu prebehne s klientom rozhovor na upresnenie jeho náborových potrieb a priorít. Vzápätí nasleduje identifikácia vhodných zdrojov a začínajú sa nám objavovať prvé mená vhodných kandidátov. S najlepšími z nich sa stretávame a v prípade vzájomnej zhody o nich následne informujeme aj klienta. Vyhodnocujeme spätnú väzbu od oboch našich partnerov, tak zo strany klienta ako aj kandidáta, a tých najvhodnejších uchádzačov pozývame na ďalšie stretnutia ohľadom ponúkanej pracovnej príležitosti.

Sme pre našich klientov pripravení nielen vyhľadať talentovaných odborníkov, ale taktiež hľadať spoločnú cestu pre našich partnerov aj v prípade vzniknutých nečakaných prekážok. Sme konzultanti a je pre nás prirodzené zdieľať s partnermi naše vedomosti a skúsenosti z trhu práce, regiónu či konkrétneho segmentu. Sme tímoví hráči a spoločne oslavujeme tie momenty, kedy kandidát prijme ponuku nášho klienta. Ešte vzácnejšie je však pre nás vytváranie si dlhodobých vzťahov a spoločná práca s našimi partnermi aj na ďalších projektoch v budúcnosti.

Sme pripravení na náročné projekty

Manuvia Expert Recruitment pôsobí prostredníctvom ôsmich pobočiek v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Pracujeme na obsadení 600 kvalifikovaných pracovných miest a využívame našu vlastnú výkonnú databázu obsahujúcu profily 130 000 špecialistov a manažérov. Pri vyhľadávaní kandidátov spolupracujeme s ostatnými pobočkami skupiny Manuvia celkovo v siedmich krajinách strednej a východnej Európy.

Efektívny a transparentný proces

Pre našich partnerov sme transparentní. V dohodnutých intervaloch alebo on-line a v reálnom čase majú naši klienti prístup k informáciám zachytávajúcim priebeh náborového projektu. Vedia, koľko sa nám podarilo nájsť a osloviť uchádzačov, koľko z oslovených sme vybrali a predstavili klientovi a napokon koľkým z predstavených sa u klienta darilo.

Hlavným záberom skupiny Manuvia je rýchly nábor a dočasné pridelenie domácich aj zahraničných pracovníkov v automobilovom priemysle, strojárenstve, elektrotechnickom priemysle a v logistike. V prípade, že vaša spoločnosť prechádza obdobiami, kedy potrebuje navýšiť objem výroby, máme pre vás riešenie. Vieme vám zabezpečiť nárast objemu kapacít aj o stovky zamestnancov. Na pár mesiacov aj na dlhšie obdobie.

Manuvia v súčasnosti zamestnáva vo výrobných podnikoch svojich klientov viac než 12 000 pracovníkov. Vďaka efektívnemu náborovému procesu, presne cieleným marketingovým kampaniam a sieti pobočiek v siedmich krajinách CEE dokáže Manuvia mesačne zabezpečiť viac ako 2 000 nových pracovníkov.

Kvalitný a rýchly nábor je iba časťou mozaiky dobre fungujúcej spoločnosti. Za viac ako 20 rokov spolupráce s klientmi z rôznych sektorov priemyslu stále inovujeme postupy a portfólio doplňujúcich HR služieb, ktoré pomôžu zefektívniť nábor i samotný výrobný proces. Naša spolupráca začína analýzou pozícií a identifikáciou kľúčových detailov pre nábor z pohľadu výroby. Náš externý pohľad pomôže objektívne zhodnotiť súčasný stav a následne navrhnúť konkrétne kroky podporujúce už v nábore zamestnancov výrobné ciele a zlepšenie celkového výkonu produkcie.

Podpora produkcie

Potrebujete personálne zabezpečiť časť výroby alebo niektorú podpornú činnosť? Dodáme a budeme riadiť tímy zamestnancov na špecifickom úseku výroby so zabezpečením komplexného výkonu celého procesu.

Centrum zručností

V prípade potreby otestovania špeciálnych zručností dokážeme poskytnúť rozsiahle portfólio testov na posúdenie vhodnosti uchádzača. Skills centrá dokážu schopnosti záujemcov spoľahlivo testovať a poskytnúť vám kvalitných a kompetentných zamestnancov.

Hodnotiace centrum

V hodnotiacom procese testujeme viacerých kandidátov súčasne. V modelových situáciách, ktoré sú navrhnuté podľa požiadaviek vašej výroby, tak dokážeme overiť schopnosť pracovať v tíme, odolnosť voči stresu či nadmernej pracovnej záťaži. Úsilie investované do tejto aktivity sa vám vráti vo vyššej efektivite a stabilite nových zamestnancov.

Vyskúšaj a zamestnaj

Ak na rozhodnutie o prijatí zamestnanca potrebujete dlhšie obdobie než skúšobnú dobu, využite možnosť „Vyskúšaj a zamestnaj“. Počas dohodnutej doby tak môžete využívať získaného pracovníka s opciou na jeho prevedenie do kmeňového stavu. Samozrejmosťou je fakt, že počet zamestnancov môžete kedykoľvek upraviť, prípadne požiadať o náhradu.

Starostlivosť o zamestnancov a klientov

Starostlivosť je kľúčovou zložkou služieb pre klientov aj zamestnancov. Čomu všetkému vďačíme za to, že ju dokážeme poskytovať v požadovanej kvalite?

Prevádzkový tím

Za všetky služby poskytované našim klientom zodpovedajú naši kolegovia z prevádzkového tímu, ktorí pôsobia priamo na zákazke. Denne sa pohybujú priamo u klientov, zúčastňujú sa na poradách a organizujú nástupy zamestnancov. Starajú sa o spokojnosť pracovníkov a sú stále poruke. Riešia doslova všetko od pokazenej skrine na izbe až po nejasnosti na výplatnej páske v rumunčine.

24/7

Niekedy si naši kolegovia pripadajú ako záchranári či hasiči. Sú dve hodiny ráno, po polnoci alebo poobede? Sú vždy pripravení riešiť problémy. Naše tímy sú k dispozícii zamestnancom aj klientom 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Koordinácia

Koordinátor je človek, ktorého máte stále k dispozícii. Do detailu chápe vašu situáciu a je vašim Manuvia zástupcom. Vďaka koordinátorom dokážeme zvládnuť riešenie bežných problémov a otázok zamestnancov, starostlivosť o ubytovanie, rozpisovanie zmien, kontrolu dochádzky a administratívu.

Súčasťou ich práce je aj stretávanie sa so zástupcami klienta, vďaka čomu dokážeme pružne reagovať na požiadavky výroby.

Ticketing

Zaujíma nás, aké problémy majú naši zamestnanci a horlivo zbierame každý ich názor, podnet a nápad. Jedným zo spôsobov, ako ich získať je ticketingový nástroj. Naši zamestnanci majú možnosť dať nám vedieť o svojich požiadavkách prostredníctvom informačného kiosku, ktorý je umiestnený priamo na zákazkách a informácie z neho sú následne vyhodnocované našimi tímami.

Smart Atep – program na evidenciu a správu ľudských zdrojov

Pre efektívne spravovanie používame náš vlastný systém Smart Atep, na ktorom kolegovia z operatívy môžu kedykoľvek a kdekoľvek pristupovať k údajom o všetkých svojich zamestnancoch, aktualizovať objednávky pre kolegov z náboru a pozrieť sa na aktuálne plnenie svojich zákazok.

Našim zákazníkom pomáhame dodávať kvalitné produkty koncovým klientom včas, v dostatočnom objeme a potrebnej kvalite. Poskytujeme služby v oblasti kontroly kvality, triedenia a skladovania, predovšetkým v odboroch automotive, elektro komponentov a iných. Naša odbornosť sa zakladá na skúsenostiach, stabilnom kolektíve a kvalitnom vybavení (OOPP, ESD). Na základe týchto aspektov zabezpečujeme:

Triedenie

Vo vlastných priestoroch alebo priamo u zákazníka kontrolujeme dodávané diely určené pre výrobu alebo na expedíciu. Zaisťujeme reporting na mieru, komunikáciu a plnenie požiadaviek zákazníka.

Rework

Ak má zákazník požiadavku na úpravu dodaných dielov, navrhujeme a zaisťujeme opravu chybných dielov. Oprava zahŕňa čistenie, odstraňovanie prachu, rezanie či ohýbanie dielu.

Skladovanie

Na triedenie a opravu dodaných dielov máme k dispozícii vlastné priestory a sklady. Priestory majú rozlohu 580 metrov štvorcových a nachádzajú sa blízko Prahy.

 

Viac informácií o kontrole kvality nájdete na stránke manuvia.com/sk/kontrola-kvality

Služba podpory agropriemyslu poskytuje riešenie pre každú situáciu, s ktorou sa zvyšuje efektívnosť v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby.

Brigádnici

Brigádnicky servis vám pomôže riešiť personálne požiadavky súvisiace so zberom úrody, poľnými prácami alebo triediacou linkou. Brigádnický servis odporúčame, ak potrebujete pracovníkov v trvaní len niekoľko hodín denne.

Pracovníci na rastlinnej a živočíšnej výroby

Pod vedením manažéra vykonávajú úlohy ako:

 • pomocní práce a pomocní robotníci
 • zber ovocia a zeleniny
 • okopávky
 • prevzatia kompletného skladového hospodárstva klienta,
 • prevzatie časti skladového procesu

Pracovníci pre potravinársky segment

Pracovník v potravinárskej výrobe vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, participuje na výrobe potravín a podieľa sa na uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje jednoduché stroje a zariadenia.

Technická obsluha a mechanizácia

Technickou obsluhu môžete využiť ako:

 • robotníkov do výroby,
 • vodič traktora,
 • vodič VZV s platným preukazom-skladník,
 • picker,
 • manipulant,
 • obsluha poľnohospodárskej techniky,
 • operátorka, výroby,
 • mechaniky,
 • opravári strojov.

Manažment

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie výroby a jednotlivých úsekov potravinárskej výroby. Vedie tím zamestnancov a zodpovedá za bezproblémový chod potravinárskej prevádzky.

Ako pracujeme

1

Na začiatku všetkého stojí detailná analýza

Alfou a omegou nášho náboru je vaša požiadavka. Súčasťou detailného oboznámenia sa s vašimi potrebami je návšteva našich kolegov z náboru a operatívy. Radi s vami absolvujeme tzv. production walk, teda predstavenie vášho podniku, aby sme v detailoch pochopili princíp fungovania vašej výroby. Akonáhle máme dostatok informácií, spúšťame marketingové aktivity.

2

Spúšťame marketingové aktivity

Aktívni náborári na pobočkách a v teréne, efektívna reklama na internete, využívanie našej rozsiahlej databázy kontaktov, neustále vyzváňajúce telefóny v call centre. Všetky zložky našich marketingových aktivít majú jediný cieľ: dodať čo najviac ľudí, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám. Vďaka tomu vám vieme dodať prvých ľudí do vašej výroby už za niekoľko dní.

3

Kvalitní zamestnanci z vášho regiónu

Vaše výrobné linky sa napĺňajú vďaka zamestnancom z regiónu, ktorých vám prinášame. Všetky naše úspechy aj neúspechy pozorne zaznamenávame a pri tých, ktorí našu ponuku odmietli, zisťujeme dôvody nezáujmu.

4

Riešenie s názvom „zahraniční zamestnanci“

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

5

Koordinácia a starostlivosť o zamestnancov

Zabezpečením zamestnancov naša práca zďaleka nekončí. Myslíme na všetko a našim zamestnancom poskytujeme celý servis. Nájdenie vhodného ubytovania, doprava z domácej krajiny až do sídla spoločnosti, tlmočenie z rumunčiny a poľštiny, pomoc s administratívou aj bežným otázkami a každodennými starosťami zamestnancov. Naše tímy radi vyriešia akúkoľvek záležitosť spojenú s prácou našich zamestnancov pre vás.

6

Máme radi čísla

Nedomnievame sa, všetko meriame. Počty kontaktov, konverzie, počty dodaných ľudí po kanáloch, projektoch, pozíciách. Presné a detailné informácie o úspešnosti našich služieb vám vieme poskytnúť v týždenných intervaloch.

1

Na začiatku všetkého stojí detailná analýza

Alfou a omegou nášho náboru je vaša požiadavka. Súčasťou detailného oboznámenia sa s vašimi potrebami je návšteva našich kolegov z náboru a operatívy. Radi s vami absolvujeme tzv. production walk, teda predstavenie vášho podniku, aby sme v detailoch pochopili princíp fungovania vašej výroby. Akonáhle máme dostatok informácií, spúšťame marketingové aktivity.

3

Kvalitní zamestnanci z vášho regiónu

Vaše výrobné linky sa napĺňajú vďaka zamestnancom z regiónu, ktorých vám prinášame. Všetky naše úspechy aj neúspechy pozorne zaznamenávame a pri tých, ktorí našu ponuku odmietli, zisťujeme dôvody nezáujmu.

5

Koordinácia a starostlivosť o zamestnancov

Zabezpečením zamestnancov naša práca zďaleka nekončí. Myslíme na všetko a našim zamestnancom poskytujeme celý servis. Nájdenie vhodného ubytovania, doprava z domácej krajiny až do sídla spoločnosti, tlmočenie z rumunčiny a poľštiny, pomoc s administratívou aj bežným otázkami a každodennými starosťami zamestnancov. Naše tímy radi vyriešia akúkoľvek záležitosť spojenú s prácou našich zamestnancov pre vás.

2

Spúšťame marketingové aktivity

Aktívni náborári na pobočkách a v teréne, efektívna reklama na internete, využívanie našej rozsiahlej databázy kontaktov, neustále vyzváňajúce telefóny v call centre. Všetky zložky našich marketingových aktivít majú jediný cieľ: dodať čo najviac ľudí, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám. Vďaka tomu vám vieme dodať prvých ľudí do vašej výroby už za niekoľko dní.

4

Riešenie s názvom „zahraniční zamestnanci“

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

6

Máme radi čísla

Nedomnievame sa, všetko meriame. Počty kontaktov, konverzie, počty dodaných ľudí po kanáloch, projektoch, pozíciách. Presné a detailné informácie o úspešnosti našich služieb vám vieme poskytnúť v týždenných intervaloch.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a bezplatnú úvodnú konzultáciu.