Škálujte váš biznis so spoľahlivým partnerom, podporou a prosperujúcou komunitou, ktorá za vami stojí

Náborom riadená spoločnosť – slovné spojenie, ktoré je základným kameňom nášho fungovania. Hybná sila, ktorá ženie všetky naše aktivity je nábor pre priemyselnú výrobu. Sme špecialistami na tento sektor a našou hlavnou motiváciou je napĺňať výrobné haly spoľahlivými, stabilnými a kvalitnými zamestnancami.

transparent

Prvou možnosťou náboru je hľadanie zamestnancov v regióne, kde pôsobí vaša spoločnosť. V niekoľkých prípadoch sa nám nových a kvalitných lokálnych zamestnancov podarilo nájsť aj vtedy, keď už sa zdalo, že domáci trh je vyčerpaný a ďalších pracovníkov v regióne už nie je možné nájsť. Nie vždy je to však pravda. Vďaka našej marketingovo-náborovej mašine vieme nájsť všetkých dostupných zamestnancov a okamžite naplniť vaše výrobné haly.

Spúšťame nábor

Lokálny nábor začína analýzou regiónu a detailným oboznámením sa s pracovnou náplňou a pozíciami. Akonáhle máme dostatok informácií, spúšťame marketingové aktivity. Do činnosti sa zapájajú aj terénni náborári, call centrum a pobočky. V danom regióne takisto štandardne otvárame novú pobočku.

Neustála spolupráca medzi našimi oddeleniami

Prostredníctvom koordinátorov detailne mapujeme situáciu u klienta a distribuujeme všetky správy o aktuálnom stave objednávok. Vďaka systému ATS sú o všetkých zmenách na projektoch informovaní všetci kolegovia z náboru a marketingu. Pokiaľ navyše spolupracujete s väčším množstvom agentúr, máme skúsenosti a infraštruktúru na to, aby sme túto agendu prevzali za vás.

Čo ak nikoho v regióne nenájdeme?

V prípade potreby sa obzeráme po zamestnancoch aj v iných kútoch republiky a keď nepomáha ani to, prichádzame s rýchlym riešením: medzinárodný nábor.

Chystáte dramatické navýšenie výroby? Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás. Riešením je medzinárodný nábor a zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia. Znie to stále príliš komplikovane? Stále váhate? Na medzinárodnom nábore sme vyrástli a robíme ho už od roku 1998. Ako jediná spoločnosť v ČR a SR máme za sebou niekoľko projektov s adaptáciou z 0 na 300 FTE rumunskej a poľskej národnosti.

Okamžite spúšťame nábor aj v iných krajinách

Okamžite po obdržaní požiadavky na zahraničný nábor spúšťame aktivity smerujúce k obsadeniu voľných miest. Naša pobočková sieť zahŕňa prevádzky v 6 krajinách, vďaka čomu naši náborári dokážu hravo a rýchlo vyhľadať vhodných zamestnancov pre vašu spoločnosť aj v zahraničí.

Postaráme sa o všetko

Pri voľbe tejto možnosti sa samozrejme postaráme aj o celý servis, ktorý súvisí s angažovaním zamestnancov z iných krajín. Ubytovanie v blízkosti vášho podniku, doprava z domácej krajiny až do daného regiónu, ale aj každodenné dovážanie pracovníkov do práce, tlmočenie inštrukcií vo výrobe a pomoc s bežnými otázkami vašich zamestnancov. O to všetko sa vďaka skúsenostiam z viacerých projektov postaráme. Toto je našou silnou stránkou a odskúšanou službou.

Koordinátor je človek, ktorého máte stále k dispozícii. Do detailu chápe vašu situáciu a je vašim Manuvia zástupcom. Vďaka koordinátorom dokážeme zvládnuť riešenie bežných problémov a otázok zamestnancov, starostlivosť o ubytovanie, rozpisovanie zmien, kontrolu dochádzky a administratívu.

Súčasťou ich práce je aj stretávanie sa so zástupcami klienta, vďaka čomu dokážeme pružne reagovať na požiadavky výroby.

Starostlivosť je kľúčovou zložkou služieb pre klientov aj zamestnancov. Čomu všetkému vďačíme za to, že ju dokážeme poskytovať v požadovej kvalite?

Operačné tímy

O všetky služby poskytované našim klientom zodpovedajú naši kolegovia z operations, ktorí pôsobia priamo na zákazke. Denne sa pohybujú priamo u klientov, zúčastňujú sa na poradách a organizujú nástupy zamestnancov. Starajú o spokojnosť pracovníkov a sú stále poruke. Riešia doslova všetko od pokazenej skrine na izbe až po nejasnosti na výplatnej páske v rumunčine.

24/7

Niekedy si naši kolegovia pripadajú ako záchranári či hasiči. Sú dve hodiny ráno, po polnoci alebo za obedom? Sú vždy sú pripravení riešiť problémy. Naše tímy sú k dispozícii zamestnancom aj klientom 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Ticketing

Zaujíma nás, aké problémy majú naši zamestnanci a horlivo zbierame každý ich názor, podnet a nápad. Jedným zo spôsobov, ako ich získať, je ticketingový nástroj. Naši zamestnanci majú možnosť dať nám vedieť o svojich požiadavkach prostredníctvom informačného kiosku, ktorý je umiestnený priamo na zákazkách a informácie z neho sú následne vyhodnocované našimi tímami.

ATS (Applicants tracking system)

Pre efektívne spravovanie používame náš vlastný systém ATS (Applicants Tracking System), na ktorom kolegovia z operatívy môžu kedykoľvek a kdekoľvek pristupovať k údajom o všetkých svojich zamestnancoch, aktualizovať objednávky pre kolegov z náboru a pozrieť sa na aktuálne plnenie svojich zákazok.

Permanent placement je služba, ktorá pomáha spoločnostiam vyhľadať vhodných uchádzačov do trvalého pracovného pomeru. Na základe kritérií pracovnej pozície a požiadaviek klienta je kandidát, ktorý absolvoval výberový proces a zároveň úspešne prešiel testovaním a spĺňa dané očakávanie, ďalej predstavený klientovi

Aké oblasti zastrešujeme

Na trhu ľudských zdrojov pôsobíme v oblasti priemyslu a výroby už od roku 1998. Našou doménou je predovšetkým automobilový a elektrotechnický priemysel. Službu Permanent placement však zameriavame na každú pracovnú oblasť, nielen výrobu. Ak potrebujete IT špecialistu, Špecialistu reportingu alebo Špecialistu podpory zákazníkom tak my vám vieme pomôcť. Naše portfólio zahŕňa služby v oblasti:

  • Automobilový a elektrotechnický priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Administratíva
  • Financie a bankovníctvo
  • Informačné technológie a telekomunikácie
  • Obchod a marketing

Na aké pozície sa sústreďujeme

  • kvalifikovaní zamestnanci, odborníci
  • nižší a stredný manažment (v zmysle špecialista, leader)
  • vyšší manažment (v zmysle manažér)

Ako to pomôže vášmu biznisu, čím sme iní?

V súčasnosti nie je ľahké nájsť kvalifikovaného a kvalitného človeka po profesionálnej a osobnostnej stránke. My však disponuje najnovšími nástrojmi, ktoré krátia čas pri vyhľadávaní a vieme vám dodať kandidáta „ušitého na mieru“. Špecializujeme sa práve na situácie, kde sa požaduje kvalita, vysoké kritériá a dodanie kandidáta na termín – najmä: už včera bolo neskoro.

Kvalitný a rýchly nábor je iba časťou mozaiky dobre fungujúcej spoločnosti. Za viac ako 15 rokov spolupráce s klientmi z rôznych sektorov priemyslu stále inovujeme postupy a portfólio doplňujúcich HR služieb, ktoré pomôžu zefektívniť nábor i samotný výrobný proces. Naša spolupráca začína analýzou pozícií a identifikáciou kľúčových detailov pre nábor z pohľadu výroby. Náš externý pohľad pomôže objektívne zhodnotiť súčasný stav a následne navrhnúť konkrétne kroky podporujúce už v nábore zamestnancov výrobne ciele a zlepšenie celkového výkonu produkcie.

Podpora produkcie

Potrebujete personálne zabezpečiť časť výroby alebo niektorú podpornú činnosť? Dodáme a budeme riadiť tímy zamestnancov na špecifickom úseku výroby so zabezpečením komplexného výkonu celého procesu.

Centrum zručností

V prípade potreby otestovania špeciálnych zručností dokážeme poskytnúť rozsiahle porfólio testov na posúdenie vhodnosti uchádzača. Skills centrá dokážu schopnosti záujemcov spoľahlivo testovať a poskytnúť vám kvalitných a kompetentných zamestnancov.

Hodnotiace centrum

V hodnotiacom procese testujeme viacerých kandidátov súčasne. V modelových situáciách, ktoré sú navrhnuté podľa požiadaviek vašej výroby, tak dokážeme overiť schopnosť pracovať v tíme, odolnosť voči stresu či nadmernej pracovnej záťaži. Úsilie investované do tejto aktivity sa vám vráti vo vyššej efektivite a stabilite nových zamestnancov.

Vyskúšaj a zamestnaj

Ak na rozhodnutie o prijatí zamestnanca potrebujete dlhšie obdobie než skúšobnú dobu, využite možnosť ‚Vyskúšaj a zamestnaj‘. Počas dohodnutej doby tak môžete využívať získaného pracovníka s opciou na jeho prevedenie do kmeňového stavu. Samozrejmosťou je fakt, že počet zamestnancov môžete kedykoľvek upraviť prípadne požiadať o náhradu.

Našim zákazníkom pomáhame dodávať kvalitné produkty koncovým klientom včas, v dostatočnom objeme a potrebnej kvalite. Poskytujeme služby v oblasti kontroly kvality, triedenia a skladovania, predovšetkým v odboroch automotive, elektro komponentov, a iných. Naša odbornosť sa zakladá na skúsenostiach, stabilnom kolektíve a kvalitnom vybavení (OOPP, ESD). Na základe týchto aspektov zabezpečujeme:

Triedenie

Vo vlastných priestoroch, alebo priamo u zákazníka, kontrolujeme dodávané diely určené pre výrobu, alebo na expedíciu. Zaisťujeme reporting na mieru, komunikáciu a plnenie požiadaviek zákazníka.

Rework

Ak má zákazník požiadavku na úpravu dodaných dielov, navrhujeme a zaisťujeme opravu chybných dielov. Oprava zahŕňa čistenie, odstraňovanie prachu, rezanie, či ohýbanie dielu.

Skladovanie

Na triedenie a opravu dodaných dielov máme k dispozícií vlastné priestory a sklady. Priestory majú rozlohu 580 metrov štvorcových a nachádzajú sa blízko Prahy.

 

Viac informácií o kontrole kvality nájdete na stránke manuvia.com/sk/kontrola-kvality

Ako pracujeme

1

Na začiatku všetkého stojí detailná analýza

Alfou a omegou nášho náboru je vaša požiadavka. Súčasťou detailného oboznámenia sa s vašimi potrebami je návšteva našich kolegov z náboru a operatívy. Radi s vami absolvujeme tzv. production walk, teda predstavenie vášho podniku, aby sme v detailoch pochopili princíp fungovania vašej výroby. Vďaka tomu budeme vedieť presne zacieliť naše aktivity a naplno naštartovať našu marketingovo-náborovú mašinu.

2

Spúšťame našu marketingovo-náborovú mašinu

Aktívni náborári na pobočkách a v teréne, efektívna reklama na internete, využívanie našej rozsiahlej databázy kontaktov, neustále vyzváňajúce telefóny v call centre. Všetky zložky našej marketingovo-náborovej mašiny majú jediný cieľ: dodať čo najviac ľudí, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám. Vďaka nej vám vieme dodať prvých ľudí do vašej výroby už za niekoľko dní.

3

Kvalitní zamestnanci z vášho regiónu

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

4

Riešenie s názvom „zahraniční zamestnanci“

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

5

Koordinácia a starostlivosť o zamestnancov

Zabezpečením zamestnancov naša práca zďaleka nekončí. Myslíme na všetko a našim zamestnancom poskytujeme celý servis. Nájdenie vhodného ubytovania, doprava z domácej krajiny až do sídla spoločnosti, tlmočenie z rumunčiny a poľštiny, pomoc administratívou aj bežným otázkami a každodennými starosťami zamestnancov. Naše tímy radi vyriešia akúkoľvek záležitosť spojenú s prácou našich zamestnancov pre vás.

6

Máme radi čísla

Nedomnievame sa, všetko meriame. Počty kontaktov, konverzie, počty dodaných ľudí po kanáloch, projektoch, pozíciách. Presné a detailné informácie o úspešnosti našich služieb vám vieme poskytnúť v týždenných intervaloch.

1

Na začiatku všetkého stojí detailná analýza

Alfou a omegou nášho náboru je vaša požiadavka. Súčasťou detailného oboznámenia sa s vašimi potrebami je návšteva našich kolegov z náboru a operatívy. Radi s vami absolvujeme tzv. production walk, teda predstavenie vášho podniku, aby sme v detailoch pochopili princíp fungovania vašej výroby. Vďaka tomu budeme vedieť presne zacieliť naše aktivity a naplno naštartovať našu marketingovo-náborovú mašinu.

3

Kvalitní zamestnanci z vášho regiónu

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

5

Koordinácia a starostlivosť o zamestnancov

Zabezpečením zamestnancov naša práca zďaleka nekončí. Myslíme na všetko a našim zamestnancom poskytujeme celý servis. Nájdenie vhodného ubytovania, doprava z domácej krajiny až do sídla spoločnosti, tlmočenie z rumunčiny a poľštiny, pomoc administratívou aj bežným otázkami a každodennými starosťami zamestnancov. Naše tímy radi vyriešia akúkoľvek záležitosť spojenú s prácou našich zamestnancov pre vás.

2

Spúšťame našu marketingovo-náborovú mašinu

Aktívni náborári na pobočkách a v teréne, efektívna reklama na internete, využívanie našej rozsiahlej databázy kontaktov, neustále vyzváňajúce telefóny v call centre. Všetky zložky našej marketingovo-náborovej mašiny majú jediný cieľ: dodať čo najviac ľudí, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám. Vďaka nej vám vieme dodať prvých ľudí do vašej výroby už za niekoľko dní.

4

Riešenie s názvom „zahraniční zamestnanci“

Potrebujete ďalších ľudí, no neviete, kde ich nájsť? Je lokálny trh v regióne vyčerpaný? Aj vtedy sa môžete spoľahnúť na nás a našu prax so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia, a to vrátane ubytovania, dopravy, tlmočenia a celého servisu. Na prvý pohľad ťažko realizovateľná a odvážna možnosť je našou silnou stránkou a odskúšanou službou. Na viacerých projektoch v SR a ČR sa nám podarilo adaptovať zamestnancov z 0 na 300 a radi túto osvedčenú možnosť v prípade potreby ponúkame.

6

Máme radi čísla

Nedomnievame sa, všetko meriame. Počty kontaktov, konverzie, počty dodaných ľudí po kanáloch, projektoch, pozíciách. Presné a detailné informácie o úspešnosti našich služieb vám vieme poskytnúť v týždenných intervaloch.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a bezplatne poskytneme úvodnú koznultáciu.