Přeskočit na obsah

Nařízení pro práci z domova se zpozdila

Novinky
Ilustrační pozadí
Nařízení pro práci z domova se zpozdila

Jak dopadne snaha Ministerstva práce a sociálních věcí zavést uzákonění home office? Kdo všechno bude mít právo na práci z domova? Uvidíme, s čím zákonodárci vyrukují.

Úsilí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zjednodušit zaměstnancům práci z domova se zdržuje. Návrh zákoníku práce, který by ji zaváděl, je již tři měsíce po fázi veřejné konzultace, avšak komentáře stále nejsou zpracovány do konečné podoby. Tím pádem stále chybí závazná pravidla pro práci z domova, kterou podle některých výzkumů alespoň částečně využívá až třetina zaměstnanců.

Není jisté, kdy se přesně stanou závaznými, i když ministerstvo slibuje, že by návrh mělo dokončit v následujících týdnech. Pravděpodobně počet lidí, kteří budou mít právo na práci z domova bude mnohem nižší než v původní verzi.

Rozepře ohledně věku

V původním návrhu MPSV bylo navrhnuto, aby právo na práci z domova měli ze zákona rodiče dětí mladších 15 let, těhotné ženy nebo lidé, kteří se dlouhodobě starají o silně hendikepovanou osobu. Pokud o to požádají písemně, zaměstnavatel by jim měl vyhovět pod hrozbou finančních sankcí nebo by měl odmítnutí zdůvodnit vážnými důvody.

Jsou situace, kdy mohou být vážné provozní důvody nebo povaha práce důvodem pro nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. To se týká například prodavačů, dělníků nebo jiných profesí, kde je přítomnost zaměstnance na pracovišti nezbytná.

Nařízení pro práci z domova se zpozdila

Většina hlavních úřadů, jako jsou ministerstva nebo Úřad vlády, se vyslovila proti tomuto návrhu. Například požadovaly snížení věkové hranice pro děti na osm let.

MPSV neuvedlo, jaké změny bude v této oblasti provádět, ale podle informací, které zveřejnilo v posledních měsících, by se práce z domova měla týkat těhotných zaměstnankyň a lidí, kteří se starají o dítě do devíti let nebo o silně hendikepovanou osobu.

Jak to bude s výší náhrad? 

Vznikly spory ohledně výše náhrad, které by měl zaměstnavatel zaměstnancům pracujícím z domova vyplácet. Tyto náklady se týkají například elektřiny nebo vytápění bytu. MPSV předběžně stanovilo výši náhrady na 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Při 160 odpracovaných hodinách měsíčně by to činilo 448 Kč. Kritici argumentovali tím, že lidé pracující z domova na druhou stranu ušetří náklady na cestu do práce a že kompenzace by měla být dobrovolná.

Ministerstvo uvedlo, že zaměstnavatel bude mít v neobvyklých situacích možnost nařídit práci z domova, pokud bude brát v úvahu zájmy zaměstnanců. Příkladem takové situace může být virová pandemie jako například ta, kterou způsobil COVID-19.