Spolehlivý dodavatel vašich zaměstnanců

Naším prvořadým cílem je zajistit podnikům a výrobcům vhodné pracovníky, a to v libovolném počtu a v krátkém čase, a současně nabídnout profesionální služby a péči k udržení dočasných zaměstnanců.

transparent

První možností náboru je hledání zaměstnanců v regionu, kde působí Vaše společnost. V několika případech se nám nové a kvalitní lokální zaměstnance podařilo najít i tehdy, když už se zdálo, že domácí trh je vyčerpán a další pracovníky v regionu už není možné najít. Ne vždy je to však pravda. Díky našemu marketingovo-náborovému mechanismu umíme najít všechny dostupné zaměstnance a okamžitě naplnit Vaše výrobní haly.

Spouštíme nábor

Lokální nábor začíná analýzou regionu a detailním obeznámením se s pracovní náplní a pozicemi. Jakmile máme dostatek informací, spouštíme marketingové aktivity. Do činnosti se zapojují také terénní náboráři, call centrum a pobočky. V daném regionu rovněž standardně otevíráme novou pobočku.

Neustálá spolupráce mezi našimi odděleními

Prostřednictvím koordinátorů detailně mapujeme situaci u klienta a distribuujeme všechny zprávy o aktuálním stavu objednávek. Díky systému ATS jsou o všech změnách na projektech informováni všichni kolegové z náboru a marketingu. Pokud navíc spolupracujete s větším množstvím agentur, máme zkušenosti a infrastrukturu na to, abychom tuto agendu převzali za Vás.

Co když nikoho v regionu nenajdeme?

V případě potřeby se poohlížíme po zaměstnancích i v jiných koutech republiky a když nepomáhá ani to, přicházíme s rychlým řešením: mezinárodní nábor.

Chystáte dramatické navýšení výroby? Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás. Řešením je mezinárodní nábor a zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Zní to stále příliš komplikovaně? Stále váháte? Na mezinárodním náboru jsme vyrostli a děláme ho již od roku 1998. Jako jediná společnost v ČR a SR máme za sebou několik projektů s adaptací z 0 na 300 FTE rumunské a polské národnosti.

Okamžitě spouštíme nábor i v jiných zemích

Okamžitě po obdržení požadavku na zahraniční nábor spouštíme aktivity směřující k obsazení volných míst. Naše pobočková síť zahrnuje provozy v 6 zemích, díky čemuž naši náboráři dokáží hravě a rychle vyhledat vhodné zaměstnance pro Vaši společnost i v zahraničí.

Postaráme se o všechno

Při volbě této možnosti se samozřejmě postaráme i o celý servis, který souvisí s angažováním zaměstnanců z jiných zemí. Ubytování v blízkosti Vašeho podniku, doprava z domácí země až do daného regionu, ale i každodenní dovážení pracovníků do práce, tlumočení instrukcí ve výrobě a pomoc s běžnými otázkami Vašich zaměstnanců. O to vše se díky zkušenostem z více projektů postaráme. Toto je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou.

Koordinátor je člověk, kterého máte stále k dispozici. Do detailu chápe Vaši situaci a je Vaším Manuvia zástupcem. Díky koordinátorům dokážeme zvládnout řešení běžných problémů a otázek zaměstnanců, péči o ubytování, rozpis směn, kontrolu docházky a administrativu.

Součástí jejich práce je také setkávání se se zástupci klienta, díky čemuž dokážeme pružně reagovat na požadavky výroby.

Péče je klíčovou složkou služeb pro klienty i zaměstnance. Čemu všemu vděčíme za to, že ji dokážeme poskytovat v požadované kvalitě?

Operační týmy

Za všechny služby poskytované našim klientům zodpovídají naši kolegové z operations, kteří působí přímo na zákazce. Denně se pohybují přímo u klientů, zúčastňují se porad a organizují nástupy zaměstnanců. Starají se o spokojenost pracovníků a jsou stále po ruce. Řeší doslova všechno, od rozbité skříně na pokoji až po nejasnosti na výplatní pásce v rumunštině..

24/7

Někdy si naši kolegové připadají jako záchranáři či hasiči. Jsou dvě hodiny ráno, po půlnoci nebo po obědě? Jsou vždy připraveni řešit problémy. Naše týmy jsou k dispozici zaměstnancům i klientům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Ticketing

Zajímá nás, jaké problémy mají naši zaměstnanci, a horlivě sbíráme každý jejich názor, podnět a nápad. Jedním ze způsobů, jak je získat, je ticketingový nástroj. Naši zaměstnanci mají možnost dát nám vědět o svých požadavcích prostřednictvím informačního kiosku, který je umístěn přímo na zákazkách a informace z něj jsou následně vyhodnocovány našimi týmy.

ATS (Applicants tracking system)

Pro efektivní správu používáme náš vlastní systém ATS (Applicants Tracking System), který kolegům z operativy umožňuje kdykoli a kdekoli přistupovat k údajům o všech svých zaměstnancích, aktualizovat objednávky pro kolegy z náboru a podívat se na aktuální plnění svých zakázek.

Permanent placement je služba, která pomáhá společnostem vyhledat vhodné uchazeče do trvalého pracovního poměru. Na základě kritérií pracovní pozice a požadavků klienta je kandidát, který absolvoval výběrový proces a zároveň úspěšně prošel testováním a spĺňuje daná očekávání, dále představen klientovi.

Jaké oblasti zastřešujeme

Na trhu lidských zdrojů působíme v oblasti průmyslu a výroby již od roku 1998. Naší doménou je především automobilový a elektrotechnický průmysl. Službu Permanent placement však zaměřujeme na každou pracovní oblast, nejen na výrobu. Pokud potřebujete IT specialistu, Specialistu reportingu nebo Specialistu podpory zákazníkům, dokážeme Vám pomoci. Naše portfolio zahrnuje služby v oblasti:

  • Automobilový a elektrotechnický průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Administrativa
  • Finance a bankovnictví
  • Informační technologie a telekomunikace
  • Obchod a marketing

Na jaké pozice se soustřeďujeme

  • kvalifikovaní zaměstnanci, odborníci
  • nižší a střední management (ve smyslu specialista, lídr)
  • vyšší management (ve smyslu manažer)

Jak to pomůže Vašemu byznysu, čím jsme jiní?

V současnosti není lehké najít kvalifikovaného a kvalitního člověka po profesionální a osobnostní stránce. My však disponujeme nejnovějšími nástroji, které krátí čas při vyhledávání, a dokážeme Vám dodat kandidáta „ušitého na míru“. Specializujeme se právě na situace, kdy je požadována kvalita, vysoká kritéria a dodání kandidáta v termínu – zejména: už včera bylo pozdě.

Kvalitní a rychlý nábor je pouze částí mozaiky dobře fungující společnosti. Za více než 15 let spolupráce s klienty z různých sektorů průmyslu stále inovujeme postupy a portfolio doplňujících HR služeb, které pomohou zefektivnit nábor i samotný výrobní proces. Naše spolupráce začíná analýzou pozic a identifikací klíčových detailů pro nábor z pohledu výroby. Náš externí pohled pomůže objektivně zhodnotit současný stav a následně navrhnout konkrétní kroky podporující již v náboru zaměstnanců výrobní cíle a zlepšení celkového výkonu produkce.

Podpora produkce

Potřebujete personálně zajistit část výroby nebo některou podpůrnou činnost? Dodáme a budeme řídit týmy zaměstnanců na specifickém úseku výroby se zajištěním komplexního výkonu celého procesu.

Centrum dovedností

V případě potřeby otestování speciálních dovedností dokážeme poskytnout rozsáhlé portfolio testů pro posouzení vhodnosti uchazeče. Skills centra dokáží schopnosti zájemců spolehlivě testovat a poskytnout Vám kvalitní a kompetentní zaměstnance.

Hodnotící centrum

V hodnotícím procesu testujeme více kandidátů současně. V modelových situacích, které jsou navrženy podle požadavků Vaší výroby, dokážeme ověřit schopnost pracovat v týmu, odolnost vůči stresu či nadměrné pracovní zátěži. Úsilí investované do této aktivity se Vám vrátí ve vyšší efektivitě a stabilitě nových zaměstnanců.

Vyzkoušej a zaměstnej

Pokud na rozhodnutí o přijetí zaměstnance potřebujete delší období než zkušební dobu, využijte možnost ‚Vyzkoušej a zaměstnej‘. Během dohodnuté doby tak můžete využívat získaného pracovníka s opcí na jeho převedení do kmenového stavu. Samozřejmostí je fakt, že počet zaměstnanců můžete kdykoli upravit, případně požádat o náhradu.

Našim klientům pomáháme dodávat kvalitní produkty koncovým zákazníkům včas, v dostatečném objemu a v potřebné kvalitě. Poskytujeme služby v oblasti kontroly kvality, třídění a skladování, především v oborech automotive, elektro komponentů, a jiných. Naše odbornost se zakládá na zkušenostech, stabilním kolektivu a kvalitním vybavení (OOPP, ESD). Na základě těchto aspektů zajišťujeme:

Třídění

Ve vlastních prostorech nebo přímo u zákazníka kontrolujeme dodávané díly určené pro výrobu, nebo k expedici. Zajišťujeme reporting na míru, komunikaci a plnění požadavků zákazníka.

Rework

Pokud má zákazník požadavek na úpravu dodaných dílů, navrhujeme a zajišťujeme opravu chybných dílů. Oprava zahrnuje čištění, odstraňování prachu, řezání, či ohýbání dílů.

Skladování

Na třídění a opravu dodaných dílů máme k dispozici vlastní prostory a sklady. Prostory mají rozlohu 580 metrů čtverečních a nacházejí se blízko Prahy.

 

Více informací o kontrole kvality najdete na stránce manuvia.com/cz/kontrola-kvality

Jak pracujeme

1

Na začátku všeho stojí detailní analýza

Alfou a omegou našeho náboru je Váš požadavek. Součástí detailního obeznámení se s Vašimi potřebami je návštěva našich kolegů z náboru a operativy. Rádi s Vámi absolvujeme tzv. production walk, tedy představení Vašeho podniku, abychom detailně pochopili princip fungování Vaší výroby. Díky tomu budeme umět přesně zacílit naše aktivity a naplno nastartovat náš marketingovo-náborový mechanismus.

2

Spouštíme náš marketingovo-náborový mechanismus

Aktivní náboráři na pobočkách a v terénu, efektivní reklama na internetu, využívání naší rozsáhlé databáze kontaktů, neustále vyzvánějící telefony v call centru. Všechny složky našeho marketingovo-náborového mechanismu mají jediný cíl: dodat co nejvíce lidí, kteří odpovídají Vašim požadavkům. Díky němu Vám dokážeme dodat první lidi do Vaší výroby už za několik dní.

3

Kvalitní zaměstnanci z Vašeho regionu

Vaše výrobní linky se naplňují díky zaměstnancům z regionu, které Vám přináší náš marketingovo-náborový mechanismus. Všechny naše úspěchy i neúspěchy pozorně zaznamenáváme a u těch, kteří naši nabídku odmítli, zjišťujeme důvody nezájmu.

4

Řešení s názvem „zahraniční zaměstnanci“

Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás a naši praxi se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí, a to včetně ubytování, dopravy, tlumočení a celého servisu. Na první pohled těžko realizovatelná a odvážná možnost je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou. Na vícero projektech v SR a ČR se nám podařilo adaptovat zaměstnance z 0 na 300 a rádi tuto osvědčenou možnost v případě potřeby nabízíme.

5

Koordinace a péče na zakázce

Zajištěním zaměstnanců naše práce zdaleka nekončí. Myslíme na všechno a našim zaměstnancům poskytujeme celý servis. Nalezení vhodného ubytování, doprava z domácí země až do sídla společnosti, tlumočení z rumunštiny a polštiny, pomoc s administrativou i s běžným otázkami a každodenními starostmi zaměstnanců. Naše týmy rády vyřeší jakoukoli záležitost spojenou s prací našich zaměstnanců pro Vás.

6

Máme rádi čísla

Neodhadujeme, všechno měříme. Počty kontaktů, konverze, počty dodaných lidí po kanálech, projektech, pozicích. Přesné a detailní informace o úspěšnosti našich služeb Vám dokážeme poskytnout v týdenních intervalech.

1

Na začátku všeho stojí detailní analýza

Alfou a omegou našeho náboru je Váš požadavek. Součástí detailního obeznámení se s Vašimi potřebami je návštěva našich kolegů z náboru a operativy. Rádi s Vámi absolvujeme tzv. production walk, tedy představení Vašeho podniku, abychom detailně pochopili princip fungování Vaší výroby. Díky tomu budeme umět přesně zacílit naše aktivity a naplno nastartovat náš marketingovo-náborový mechanismus.

3

Kvalitní zaměstnanci z Vašeho regionu

Vaše výrobní linky se naplňují díky zaměstnancům z regionu, které Vám přináší náš marketingovo-náborový mechanismus. Všechny naše úspěchy i neúspěchy pozorně zaznamenáváme a u těch, kteří naši nabídku odmítli, zjišťujeme důvody nezájmu.

5

Koordinace a péče na zakázce

Zajištěním zaměstnanců naše práce zdaleka nekončí. Myslíme na všechno a našim zaměstnancům poskytujeme celý servis. Nalezení vhodného ubytování, doprava z domácí země až do sídla společnosti, tlumočení z rumunštiny a polštiny, pomoc s administrativou i s běžným otázkami a každodenními starostmi zaměstnanců. Naše týmy rády vyřeší jakoukoli záležitost spojenou s prací našich zaměstnanců pro Vás.

2

Spouštíme náš marketingovo-náborový mechanismus

Aktivní náboráři na pobočkách a v terénu, efektivní reklama na internetu, využívání naší rozsáhlé databáze kontaktů, neustále vyzvánějící telefony v call centru. Všechny složky našeho marketingovo-náborového mechanismu mají jediný cíl: dodat co nejvíce lidí, kteří odpovídají Vašim požadavkům. Díky němu Vám dokážeme dodat první lidi do Vaší výroby už za několik dní.

4

Řešení s názvem „zahraniční zaměstnanci“

Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás a naši praxi se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí, a to včetně ubytování, dopravy, tlumočení a celého servisu. Na první pohled těžko realizovatelná a odvážná možnost je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou. Na vícero projektech v SR a ČR se nám podařilo adaptovat zaměstnance z 0 na 300 a rádi tuto osvědčenou možnost v případě potřeby nabízíme.

6

Máme rádi čísla

Neodhadujeme, všechno měříme. Počty kontaktů, konverze, počty dodaných lidí po kanálech, projektech, pozicích. Přesné a detailní informace o úspěšnosti našich služeb Vám dokážeme poskytnout v týdenních intervalech.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a bezplatně poskytneme úvodní konzultaci.