Spolehlivý dodavatel vašich zaměstnanců

Naším prvořadým cílem je zajistit podnikům a výrobcům vhodné pracovníky, a to v libovolném počtu a v krátkém čase, a současně nabídnout profesionální služby a péči k udržení dočasných zaměstnanců.

transparent

Jsme specialisty na vyhledávání a výběr zaměstnanců

První možností náboru je hledání zaměstnanců v regionu, kde působí Vaše společnost. V několika případech se nám nové a kvalitní lokální zaměstnance podařilo najít i tehdy, když už se zdálo, že je domácí trh vyčerpán a další pracovníky v regionu už není možné najít. Ne vždy je to však pravda. Díky efektivnímu náborovému procesu dokážeme najít všechny dostupné zaměstnance a okamžitě naplnit Vaše výrobní haly.

Spouštíme nábor

Lokální nábor začíná analýzou regionu a detailním obeznámením se s pracovní náplní a pozicemi. Jakmile máme dostatek informací, spouštíme marketingové aktivity. Do činnosti se zapojují i terénní náboráři, call centrum a pobočky.

Neustálá spolupráce mezi našimi odděleními

Prostřednictvím koordinátorů detailně mapujeme situaci u klienta a distribuujeme všechny zprávy o aktuálním stavu objednávek. Díky systému Smart Atep jsou o všech změnách na projektech informováni všichni kolegové z náboru a marketingu. Pokud navíc spolupracujete s větším množstvím agentur, máme zkušenosti a infrastrukturu na to, abychom tuto agendu převzali za vás.

Co když nikoho v regionu nenajdeme?

V případě potřeby se poohlížíme po zaměstnancích i v jiných koutech republiky a když nepomáhá ani to, přicházíme s rychlým řešením: mezinárodní nábor.

Mezinárodní nábor

Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás. Řešením je mezinárodní nábor a zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Naše personální agentura se specializuje na nábor zahraničních pracovníků již více než 20 let. Pravidelně náborujeme rumunské, polské, srbské a ukrajinské zaměstnance. Rychle se uchytili a spokojenost s nimi je vysoká. Ať už potřebujete 10 nebo 200 nových zaměstnanců, zajistíme celý proces od náboru po adaptaci na pracovišti.

Okamžitě spouštíme nábor i v jiných zemích

Okamžitě po obdržení požadavku na zahraniční nábor spouštíme aktivity směřující k obsazení volných míst. Naše pobočková síť zahrnuje provozy v 6 zemích, díky čemuž naši náboráři dokáží hravě a rychle vyhledat vhodné zaměstnance pro Vaši společnost i v zahraničí.

Postaráme se o všechno

Při volbě této možnosti se samozřejmě postaráme i o celý servis, který souvisí s angažováním zaměstnanců z jiných zemí. Ubytování v blízkosti Vašeho podniku, doprava z domácí země až do daného regionu, ale i každodenní dovážení pracovníků do práce, tlumočení instrukcí ve výrobě a pomoc s běžnými otázkami Vašich zaměstnanců. O to všechno se díky zkušenostem z vícero projektů postaráme. Toto je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou.

Vyhledávání specialistů reprezentuje v rámci skupiny naše společnost Manuvia Expert Recruitment.

Pro naše klienty vyhledáváme specialisty a manažery se zkušenostmi z výroby a vývoje technologií, IT, financí, center sdílených služeb, obchodu a marketingu, práva, farmacie a zdravotnictví, HR a administrativy.

Reagujeme rychle a přesně. V úvodu projektu proběhne s klientem rozhovor pro upřesnění jeho náborových potřeb a priorit. Vzápětí následuje identifikace vhodných zdrojů a začínají se nám objevovat první jména vhodných kandidátů. S nejlepšími z nich se setkáváme a v případě vzájemné shody o nich následně informujeme i klienta. Vyhodnocujeme zpětnou vazbu od obou našich partnerů, jak ze strany klienta, tak i kandidáta, a ty nejvhodnější uchazeče zveme na další setkání ohledně nabízené pracovní příležitosti.

Jsme pro naše klienty připraveni nejen vyhledat talentované odborníky, ale taktéž hledat společnou cestu pro naše partnery i v případě vzniklých nečekaných překážek. Jsme konzultanti a je pro nás přirozené sdílet s partnery naše vědomosti a zkušenosti z trhu práce, regionu či konkrétního segmentu. Jsme týmoví hráči a společně oslavujeme ty momenty, kdy kandidát přijme nabídku našeho klienta. Ještě vzácnější je však pro nás vytváření dlouhodobých vztahů a společná práce s našimi partnery i na dalších projektech v budoucnosti.

Jsme připraveni na náročné projekty

Manuvia Expert Recruitment působí prostřednictvím osmi poboček v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Pracujeme na obsazení 600 kvalifikovaných pracovních míst a využíváme naši vlastní výkonnou databázi obsahující profily 130 000 specialistů a manažerů. Při vyhledávání kandidátů spolupracujeme s ostatními pobočkami skupiny Manuvia celkově v sedmi zemích střední a východní Evropy.

Efektivní a transparentní proces

Pro naše partnery jsme transparentní. V dohodnutých intervalech nebo on-line a v reálném čase mají naši klienti přístup k informacím zaznamenávajícím průběh náborového projektu. Vědí, kolik se nám podařilo najít a oslovit uchazečů, kolik z oslovených jsme vybrali a představili klientovi a nakonec kolika z představených se u klienta dařilo.

Hlavním záběrem skupiny Manuvia je rychlý nábor a dočasné přidělení domácích i zahraničních pracovníků v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnickém průmyslu a v logistice. V případě, že Vaše společnost prochází obdobím, kdy potřebuje navýšit objem výroby, máme pro Vás řešení. Umíme Vám zabezpečit nárůst objemu kapacit i o stovky zaměstnanců. Na pár měsíců i na delší období.

Manuvia v současnosti zaměstnává ve výrobních podnicích svých klientů více než 12 000 pracovníků. Díky efektivnímu náborovému procesu, přesně cíleným marketingovým kampaním a síti poboček v sedmi zemích CEE dokáže Manuvia měsíčně zajistit více než 2 000 nových pracovníků.

Kvalitní a rychlý nábor je pouze částí mozaiky dobře fungující společnosti. Za více než 20 let spolupráce s klienty z různých sektorů průmyslu stále inovujeme postupy a portfolio doplňkových HR služeb, které pomohou zefektivnit nábor i samotný výrobní proces. Naše spolupráce začíná analýzou pozic a identifikací klíčových detailů pro nábor z pohledu výroby. Náš externí pohled pomůže objektivně zhodnotit současný stav a následně navrhnout konkrétní kroky podporující již v náboru zaměstnanců výrobní cíle a zlepšení celkového výkonu produkce.

Podpora produkce

Potřebujete personálně zajistit část výroby nebo některou podpůrnou činnost? Dodáme a budeme řídit týmy zaměstnanců na specifickém úseku výroby se zajištěním komplexního výkonu celého procesu.

Centrum dovedností

V případě potřeby otestování speciálních dovedností dokážeme poskytnout rozsáhlé portfolio testů k posouzení vhodnosti uchazeče. Skills centra dokáží schopnosti zájemců spolehlivě testovat a poskytnout Vám kvalitní a kompetentní zaměstnance.

Hodnotící centrum

V hodnotícím procesu testujeme více kandidátů současně. V modelových situacích, které jsou navrhnuty podle požadavků Vaší výroby, tak dokážeme ověřit schopnost pracovat v týmu, odolnost vůči stresu či nadměrné pracovní zátěži. Úsilí investované do této aktivity se Vám vrátí ve vyšší efektivitě a stabilitě nových zaměstnanců.

Vyzkoušej a zaměstnej

Pokud na rozhodnutí o přijetí zaměstnance potřebujete delší období než zkušební dobu, využijte možnost „Vyzkoušej a zaměstnej“. Během dohodnuté doby tak můžete využívat získaného pracovníka s opcí na jeho převedení do kmenového stavu. Samozřejmostí je fakt, že počet zaměstnanců můžete kdykoli upravit, případně požádat o náhradu.

Péče o zaměstnance a klienty

Péče je klíčovou složkou služeb pro klienty i zaměstnance. Čemu všemu vděčíme za to, že ji dokážeme poskytovat v požadované kvalitě?

Provozní tým

Za všechny služby poskytované našim klientům zodpovídají naši kolegové z provozního týmu, kteří působí přímo na zakázce. Denně se pohybují přímo u klientů, účastní se porad a organizují nástupy zaměstnanců. Starají se o spokojenost pracovníků a jsou stále po ruce. Řeší doslova všechno, od rozbité skříně na pokoji až po nejasnosti na výplatní pásce v rumunštině.

24/7

Někdy si naši kolegové připadají jako záchranáři či hasiči. Jsou dvě hodiny ráno, po půlnoci nebo odpoledne? Jsou vždy připraveni řešit problémy. Naše týmy jsou k dispozici zaměstnancům i klientům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Koordinace

Koordinátor je člověk, kterého máte stále k dispozici. Do detailu chápe Vaši situaci a je Vaším Manuvia zástupcem. Díky koordinátorům dokážeme zvládnout řešení běžných problémů a otázek zaměstnanců, péči o ubytování, rozepisování směn, kontrolu docházky a administrativu.

Součástí jejich práce je také setkávání se se zástupci klienta, díky čemuž dokážeme pružně reagovat na požadavky výroby.

Ticketing

Zajímá nás, jaké problémy mají naši zaměstnanci a horlivě sbíráme každý jejich názor, podnět a nápad. Jedním ze způsobů, jak si je získat je ticketingový nástroj. Naši zaměstnanci mají možnost dát nám vědět o svých požadavcích prostřednictvím informačního kiosku, který je umístěn přímo na zakázkách a informace z něj jsou následně vyhodnocovány našimi týmy.

Smart Atep – program na evidenci a správu lidských zdrojů

Pro efektivní spravování používáme náš vlastní systém Smart Atep, ve kterém kolegové z operativy mohou kdykoli a kdekoli přistupovat k údajům o všech svých zaměstnancích, aktualizovat objednávky pro kolegy z náboru a podívat se na aktuální plnění svých zakázek.

Našim klientům pomáháme dodávat kvalitní produkty koncovým zákazníkům včas, v dostatečném objemu a v potřebné kvalitě. Poskytujeme služby v oblasti kontroly kvality, třídění a skladování, především v oborech automotive, elektro komponentů a jiných. Naše odbornost se zakládá na zkušenostech, stabilním kolektivu a kvalitním vybavení (OOPP, ESD). Na základě těchto aspektů zajišťujeme:

Třídění

Ve vlastních prostorech nebo přímo u zákazníka kontrolujeme dodávané díly určené pro výrobu nebo k expedici. Zajišťujeme reporting na míru, komunikaci a plnění požadavků zákazníka.

Rework

Pokud má zákazník požadavek na úpravu dodaných dílů, navrhujeme a zajišťujeme opravu chybných dílů. Oprava zahrnuje čištění, odstraňování prachu, řezání či ohýbání dílů.

Skladování

Na třídění a opravu dodaných dílů máme k dispozici vlastní prostory a sklady. Prostory mají rozlohu 580 metrů čtverečních a nacházejí se blízko Prahy.

 

Více informací o kontrole kvality najdete na stránce manuvia.com/cz/kontrola-kvality

V České republice je akutní nedostatek zdravotnického personálu. Pociťují to pacienti, ale i zdravotní sestry, které kvůli neúměrnému pracovnímu zatížení častokrát mění práci. Řeší i vaše zdravotnické zařízení podobné problémy?

Odpovědí jsou zdravotní sestry z Ukrajiny

Ovlivňuje nedostatek všeobecných zdravotních sester vytíženost vašeho personálu? Zaměstnejte zdravotní sestry z Ukrajiny. Jsou plně kvalifikované a zajistíme vám je s praxí. Zároveň vyřídíme, aby jejich vzdělání bylo uznáno Ministerstvem školství České republiky.

Proč zaměstnat zdravotní sestry z Ukrajiny?

 • Díky našim profesionálním náborářům dokážeme dodat desítky zdravotních sester najednou.
 • Mzda je pro ně motivující, protože je vyšší než na Ukrajině. Mají zájem o práci i na běžně méně preferovaných odděleních.
 • Po vycestování z Ukrajiny jsou motivovány pracovat po celou dobu trvání smlouvy. V průběhu prvního roku odborné praxe složí zkoušky z českého jazyka a aprobační zkoušku.

6 jednoduchých kroků, jak zaměstnat zdravotní sestry s Manuvií

 1. Nábor kvalifikované pracovní síly s požadovaným vzděláním a praxí vyřídíme za několik dní.
 2. Vybrané uchazeče o zaměstnání si společně schválíme.
 3. Vyřídíme vízovou agendu, uznání vzdělání a povolení k výkonu odborné praxe.
 4. Kontaktujte nás a dohodneme se, jaký zdravotnický personál vám zajistíme.
 5. Nový zdravotnický personál dopravíme a zajistíme jim ubytování.
 6. Zdravotní sestry jsou připraveny se zaučit a začít pracovat u vás.

Více informací najdete na stránce Manuvia Healthcare.

Pokud nechcete vést mzdovou a personální agendu, je služba Payroll přesně pro vás. Nabízíme kompletní zpracování mezd, docházky, pojištění a zpracování daní. Samozřejmá je pro nás diskrétnost.

S jakými obory dokážeme pomoci

Máme praxi se všemi pozicemi napříč top a středního managementu, administrativy a dělnických profesí. Obory, se kterými máme praxi, jsou:

 • automobilový průmysl
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • IT a telekomunikace
 • spotřební průmysl
 • stavebnictví
 • potravinářský průmysl
 • ostatní služby

Jaké jsou výhody Payroll outsourscingu

 • Nemusíte zaměstnávat administrativní a mzdové pracovníky.
 • Zajišťujeme kompletní zpracování mezd, docházky, roční zúčtování daní, zajištění veškerých zákonem nutných odvodů, administrativní činnost jako například vystavování potvrzení o zaměstnání.
 • Komunikujeme se státními orgány od úřadu práce po pojišťovny.
 • Jednáme a spolupracujeme s kontrolními orgány.
 • Sledujeme veškeré novelizace všech souvisejících zákonů a uvádíme je do praxe.
 • Zajišťujeme archivaci všech vašich dokumentů.

 

Jednáme v souladu se zákonem 101/2000. Vaše informace udržujeme v tajnosti a garantujeme diskrétnost. Za zpracování mezd neseme plnou zodpovědnost.

Služba podpora agroprůmyslu poskytuje řešení pro každou situaci, s kterou se zvyšuje efektivnost v oblasti živočišný a rostlinná výrobě.

Brigádnici

Brigádnický servis vám pomůže řešit personální požadavky související se skližovaným a polní práce nebo třídičem linky. Využití této služby je doporučeno, pokud potřebujete pracovníky v trvání pouze několik hodin denně.

Pracovníci pro rostlinní a živočišní výrobu

Pod vedením manažera vykonávají úkoly jako:

 • pomocní práce a pomocní dělníci
 • sklizeň ovoce a zeleniny
 • okopávky
 • převzetí kompletního skladového hospodářství klienta,
 • převzetí části skladového procesu

Pracovníci pro potravinářství segment

Pracovník v potravinářské výrobě provádí základní manuální operace a úkony v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na výrobě potravin a podílí se na uskladnění a distribuci hotových výrobků. Obsluhuje jednoduché stroje a zařízení.

Technická obsluha a mechanizaci

Technickou obsluhu můžete využít jako:

 • dělníky do výroby,
 • řidič traktoru,
 • řidič VZV s platným průkazem-skladník,
 • picker,
 • manipulant,
 • obsluha zemědělské techniky,
 • operátorka, výroby,
 • mechaniky,
 • opraváři strojů.

Management

Řídící pracovník (manažer) v potravinářské výrobě řídí technické a technologické operace výrobního procesu, organizuje a zajišťuje celkové fungování výroby a jednotlivých úseků potravinářské výroby. Vede tým zaměstnanců a zodpovídá za bezproblémový chod potravinářské provozy.

Jak pracujeme

1

Na začátku všeho stojí detailní analýza

Alfou a omegou našeho náboru je Váš požadavek. Součástí detailního obeznámení se s Vašimi potřebami je návštěva našich kolegů z náboru a operativy. Rádi s Vámi absolvujeme tzv. production walk, tedy představení Vašeho podniku, abychom detailně pochopili princip fungování Vaší výroby. Díky tomu budeme umět přesně zacílit naše aktivity a naplno nastartovat náš marketingovo-náborový mechanismus.

2

Spouštíme náš marketingovo-náborový mechanismus

Aktivní náboráři na pobočkách a v terénu, efektivní reklama na internetu, využívání naší rozsáhlé databáze kontaktů, neustále vyzvánějící telefony v call centru. Všechny složky našeho marketingovo-náborového mechanismu mají jediný cíl: dodat co nejvíce lidí, kteří odpovídají Vašim požadavkům. Díky němu Vám dokážeme dodat první lidi do Vaší výroby už za několik dní.

3

Kvalitní zaměstnanci z Vašeho regionu

Vaše výrobní linky se naplňují díky zaměstnancům z regionu, které Vám přináší náš marketingovo-náborový mechanismus. Všechny naše úspěchy i neúspěchy pozorně zaznamenáváme a u těch, kteří naši nabídku odmítli, zjišťujeme důvody nezájmu.

4

Řešení s názvem „zahraniční zaměstnanci“

Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás a naši praxi se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí, a to včetně ubytování, dopravy, tlumočení a celého servisu. Na první pohled těžko realizovatelná a odvážná možnost je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou. Na vícero projektech v SR a ČR se nám podařilo adaptovat zaměstnance z 0 na 300 a rádi tuto osvědčenou možnost v případě potřeby nabízíme.

5

Koordinace a péče na zakázce

Zajištěním zaměstnanců naše práce zdaleka nekončí. Myslíme na všechno a našim zaměstnancům poskytujeme celý servis. Nalezení vhodného ubytování, doprava z domácí země až do sídla společnosti, tlumočení z rumunštiny a polštiny, pomoc s administrativou i s běžným otázkami a každodenními starostmi zaměstnanců. Naše týmy rády vyřeší jakoukoli záležitost spojenou s prací našich zaměstnanců pro Vás.

6

Máme rádi čísla

Neodhadujeme, všechno měříme. Počty kontaktů, konverze, počty dodaných lidí po kanálech, projektech, pozicích. Přesné a detailní informace o úspěšnosti našich služeb Vám dokážeme poskytnout v týdenních intervalech.

1

Na začátku všeho stojí detailní analýza

Alfou a omegou našeho náboru je Váš požadavek. Součástí detailního obeznámení se s Vašimi potřebami je návštěva našich kolegů z náboru a operativy. Rádi s Vámi absolvujeme tzv. production walk, tedy představení Vašeho podniku, abychom detailně pochopili princip fungování Vaší výroby. Díky tomu budeme umět přesně zacílit naše aktivity a naplno nastartovat náš marketingovo-náborový mechanismus.

3

Kvalitní zaměstnanci z Vašeho regionu

Vaše výrobní linky se naplňují díky zaměstnancům z regionu, které Vám přináší náš marketingovo-náborový mechanismus. Všechny naše úspěchy i neúspěchy pozorně zaznamenáváme a u těch, kteří naši nabídku odmítli, zjišťujeme důvody nezájmu.

5

Koordinace a péče na zakázce

Zajištěním zaměstnanců naše práce zdaleka nekončí. Myslíme na všechno a našim zaměstnancům poskytujeme celý servis. Nalezení vhodného ubytování, doprava z domácí země až do sídla společnosti, tlumočení z rumunštiny a polštiny, pomoc s administrativou i s běžným otázkami a každodenními starostmi zaměstnanců. Naše týmy rády vyřeší jakoukoli záležitost spojenou s prací našich zaměstnanců pro Vás.

2

Spouštíme náš marketingovo-náborový mechanismus

Aktivní náboráři na pobočkách a v terénu, efektivní reklama na internetu, využívání naší rozsáhlé databáze kontaktů, neustále vyzvánějící telefony v call centru. Všechny složky našeho marketingovo-náborového mechanismu mají jediný cíl: dodat co nejvíce lidí, kteří odpovídají Vašim požadavkům. Díky němu Vám dokážeme dodat první lidi do Vaší výroby už za několik dní.

4

Řešení s názvem „zahraniční zaměstnanci“

Potřebujete další lidi, ale nevíte, kde je najít? Je lokální trh v regionu vyčerpán? I tehdy se můžete spolehnout na nás a naši praxi se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí, a to včetně ubytování, dopravy, tlumočení a celého servisu. Na první pohled těžko realizovatelná a odvážná možnost je naší silnou stránkou a odzkoušenou službou. Na vícero projektech v SR a ČR se nám podařilo adaptovat zaměstnance z 0 na 300 a rádi tuto osvědčenou možnost v případě potřeby nabízíme.

6

Máme rádi čísla

Neodhadujeme, všechno měříme. Počty kontaktů, konverze, počty dodaných lidí po kanálech, projektech, pozicích. Přesné a detailní informace o úspěšnosti našich služeb Vám dokážeme poskytnout v týdenních intervalech.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a bezplatně poskytneme úvodní konzultaci.