MANUVIA – monitoring trhu práce SK 10/2022

22. 11. 2022, Bratislava

Prinášíme vám monitoring trhu práce pre Slovensko.

cz.jpg

Manuvia na Slovensku

16 pobočiek na Slovensku

pobočky sk.PNG

Manuvia vo svete

svet.PNG

Nezamestnanosť je po prvýkrát od začiatku pandémie pod 6 %

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,90 %. Prvýkrát po dva a pol roku klesla pod hranicu 6 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. Okrem toho sa prvýkrát od marca 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10% hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v októbri medzimesačne o 16 stotín percentuálneho bodu na úroveň 5,90 %. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch Slovenska. Najvýraznejšie medzimesačné a medziročné zníženie zaznamenal Bratislavský kraj. Najväčší medzimesačný pokles spomedzi okresov, konkrétne o 0,86 percentuálneho bodu, evidoval okres Senec, kde sa nezamestnanosť v októbri ustálila na 3,95 %.

Štatistika nezamestnanosti pre október 2022:

Miera evidovanej nezamestnanosti: 

v Bratislavskom kraji: 3,25 % (3,52 % v septembri 2022; 4,61 % v októbri 2021).

Miera evidovanej nezamestnanosti:

5,90 % (6,06 % v septembri 2022; 6,79 % v októbri 2021).

„Tento mesiac prekonala nezamestnanosť dva podstatné míľniky. Celkovo klesla pod šesť percent a vo všetkých krajoch je už pod desiatimi percentami. V celej SK nezamestnanosť klesala medzimesačne aj medziročne.“ Petr Straka, CSO

1.PNG

Nezamestnanosť v regiónoch

nez.PNG

Priemerná mesačná mzda

Mzdy rástli vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov.

Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1 291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %.

Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Situácia, keď rast miezd nebol dostatočný na kompenzovanie inflácie, sa prejavil za posledných desať rokov len dvakrát, v 1. štvrťroku tohto roka a v 2. štvrťroku 2020 počas prvej vlny koronavírusu, ktorá výrazne pribrzdila ekonomiku. Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad v 2. štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov.

priemerná mzda.PNG

Celý prieskum môžete stiahnuť tu: Manuvia_monitoring_SK_10_2022