Úloha talent manažmentu v nasledujúcich rokoch

Článok
27. marca 2019


Niet pochýb o tom, že životná úroveň rastie. Predlžuje sa vek kvalitného dožitia, dnešní päťdesiatnici majú pred sebou ďalších 15 produktívnych rokov a ďalších 10 či 20 rokov „jesene“ života. V tomto kontexte je nutné vidieť, že trh práce sa mení a tento segment sa musí prevzdelať.

Je nutné rozlišovať medzi očakávaniami a rozdielnou optikou vnímania kariéry, rastu a rozvoja. Niečo je nutnosťou, niečo je poznaním a niečo musí byť individuálnym vnímaním prístupu k rozpoznávaniu talentov a ich rozvoju.

Prepojenie medzi školstvom a požiadavkami trhu

Na Slovensku stratilo učňovské školstvo svoj status potreby a paradoxom sa stalo, že každý je vysokoškolák. Ostatné roky sa už opäť nesú v duchu duálneho vzdelávania. Nie je však zabezpečená dostatočná rýchlosť a flexibilita odpovedajúca trhu práce. Je nutné zvyšovať prepojenie štátnej a verejnej správy s biznis sektorom, identifikovať stredno až dlhodobé zamerania slovenskej ekonomiky, automotive s updatom výskumu a vývoja alebo orientáciu na elektropriemysel či sektor služieb. Samozrejme, ak absolvent nenájde uplatnenie, bude sa rozhodovať pragmatickejšie, a tým bude formovať aj trh vzdelávania. Aktivita však musí byť obojsmerná, požiadavky jasne formulované. Žiadny posun nemožno očakávať, ak nebude prebiehať intenzívna výmena informácií a nestanoví sa jasná stratégia.

Budúcnosť prinesie nové profesie

Podľa Svetového ekonomického fóra hrozí do roku 2025 zánik 80 miliónov pracovných miest. Zlá správa? Nie. Odpoveďou je, že vznikne viac ako 130 miliónov pracovných miest, pričom 6 z 10 profesií dnes ešte nie je ani pomenovaných, definovaných. Mnoho firiem investuje v stratégii štvrtej priemyselnej revolúcie do automatizácie, robotizácie či digitalizácie. Zvýšenie robotizácie zvýšilo potrebu ľudskej práce, avšak v úplne inej štruktúre, dnes ešte v niektorých regiónoch neexistujúcej. Uvedomenie si tohto faktu je dobrý začiatok. Dôležité je sledovať trendy, inšpirovať sa. Dennodenne vidíme nové nápady, nové riešenia, ale je nutné do toho implementovať systémovosť, vládnu podporu a prepojenie biznisu a verejného sektora.

Nové požiadavky na ľudí a pozície

Prílev investícií zastavuje odliv pracovnej sily, vytvára možnosti a znižuje tlak na mobilitu, poskytuje možnosť zamestnania v domácom regióne a zvyšuje komfort na pracovnom trhu. To zároveň zvyšuje možnosť zvyšovania miezd, znižovania nezamestnanosti a zakladá predpoklad pre penetráciu segmentov výskumu, vývoja či odvetví s vysokou pridanou hodnotou. Všetky trhy práce sú štandardne z globálneho hľadiska mixom pracovnej sily. Zvyšuje to internú konkurencieschopnosť domáceho trhu práce, dostatočný prílev mozgov, mix rôznych osobnostných predpokladov, ktoré trhy práce obohacujú. Nikdy však nemožno zabúdať na zvyšovanie angažovanosti a motivácie existujúcich zamestnancov, lebo investícia do angažovaného lojálneho zamestnanca sa vráti niekoľkonásobne.

Zdieľať na Facebooku