Prvé Manuvia HR Breakfast prepojili komunitu personalistov na západnom Slovensku

Články
7. januára 2019


Koncom roka sme v Malackách zorganizovali prvé Manuvia HR Breakfast. Ich cieľom bolo spojiť HR komunitu a našich odborníkov na zamestnávanie ľudí na Slovensku a v zahraničí.

Hovorí Alexander Szabo Business Development Manager Manuvia pre Slovensko a tvorca podujatia: „Nápad vytvoriť Manuvia HR Breakfast vznikol na základe aktuálnej situácie na trhu práce a legislatívnych zmien v HR. Potreba komunikácie a zdieľania skúseností mi vnukli myšlienku zorganizovať otvorený networking medzi personalistami.“

Podujatia sa zúčastnilo 20 ľudí z automobilového priemyslu, logistiky, FMCG a z ďalších. V neformálnej atmosfére sme diskutovali o pracovníkoch zo Slovenska, z krajín Európskej únie ako Rumunska, Poľska, ale najviac otázok bolo na zamestnávanie Srbov, Ukrajincov a Gruzíncov z tzv. tretích krajín. Hostia mali možnosť ochutnať z bohatej ponuky jedál a vynikajúcu taliansku kávu.

„Zamestnanci z krajín mimo Európskej únie si prácu v zahraničí vážia. Snažíme sa vyberať vzdelaných a dostatočne kvalifikovaných kandidátov pre našich klientov.“ Zhodnotil záujem o zamestnávanie kandidátov z tretích krajín Stanislav Klembara, Country manažér spoločnosti Manuvia pre Srbsko a Ukrajinu. Srbských pracovníkov zamestnáva Manuvia od júna 2017. Doteraz sme našli prácu viac ako 2 000 kandidátom na Slovensku a v Čechách.

„Boli sme príjemne prekvapení účasťou personalistov na Manuvia HR Breakfast. Veľmi oceňujeme ich záujem o získavanie nových informácií a zdieľanie vlastných skúseností. V tomto podujatí vidíme potenciál na otvorenú diskusiu s HR komunitou pri riešení aktuálnych otázok a situácií na trhu práce ako aj aplikovateľnosti legislatívy v praxi. Preto sa tešíme na ďalšie Manuvia HR Breakfast v prvom kvartály roku 2019.“ Zhrnul Alexander Szabo.

Vedeli ste o tom, že sa skrátila lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu obyvateľom z tretích krajín na účel zamestnania na 30 dní? A že po novom môže o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania požiadať agentúra, ktorá vykonáva činnosť najmenej 3 roky? Na podujatí Manuvia HR Breakfast diskutujeme aj o aktuálnych témach. Nenechajte si újsť najbližšiu akciu!

Previous Next

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní