Pozvánka na mimoriadne valné shromaždenie

Aktualita
12. marca 2021


V súlade s ustanovením §402 odst. 1 zákona č. 90/2021 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov a s článkom 6. stanov spoločnosti EDYMAX Personal Management SE zvoláva predstavenstvo Spoločnosti na žiadosť akcionára spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti…

Kompletná pozvánka tu: VH_pozvánka_EDYMAX Personal Management SE

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní