Peter Dosedla pre HR Forum: Všetci nesieme zodpovednosť za to, ako sa trh práce vyvíja

Články
30. novembra 2018


CEO Manuvia Peter Dosedla sa už niekoľko rokov venuje skúmaniu pracovného trhu. Na základe ekonomickej situácie predpovedá pohyby pracovnej sily a hľadá krajiny, z ktorých pracovníci sa stanú kvalitnou náhradou za chýbajúcich ľudí vo firmách v strednej Európe. O svoje poznatky sa delí s odbornými asociáciami a prezentuje ich aj na rôznych prednáškach alebo školeniach.

Mesačníku HR Forum vysvetlil, prečo nie je možné zastaviť pohyb na globálnom trhu práce

„Pracovný trh bol v pohybe stále, len sa nehýbal tak intenzívne ako posledných 10 rokov. Pohyb uľahčuje otvorený trh v rámci Európskej Únie,“ vysvetľuje Peter Dosedla. Jej občania sa môžu jednoducho presúvať za prácou v členských krajinách. Na rozdiel od napr. Ukrajincov, ktorí už občanmi EÚ nie sú.

„Stredná Európa sa stala „nárazníkovou zónou“, pretože už nemáme veľa možností, kde vziať pracovnú silu. Ostáva nám Ukrajina, veľká krajina so 40 miliónmi obyvateľov, v ktorej najmä oblasť v okolí mesta Kyjev ponúka kvalifikovaných pracovníkov. Naša agentúra hľadá zamestnancov aj v Pobaltí, v Gruzínsku, v Kirgizsku, v Macedónsku alebo v Bosne a Hercegovine,“ pokračuje CEO Manuvia Peter Dosedla. „Vzhľadom na našu priemyselnú tradíciu by sme sa mali snažiť, aby u nás zostali investori a firmy s vysokou pridanou hodnotou, aby sme mohli naďalej rozvíjať vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Napríklad aj z krajín ako Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko alebo Srbsko, z ktorých ľudia k nám prichádzajú.“

Ako hodnotí Peter Dosedla vývoj medzi úrovňou školstva a prudkým rozmachom priemyslu?

„Aby sa v priebehu života dokázal človek prispôsobiť a v prípade potreby zmeniť pracovný odbor, mal by sa naučiť osvojiť si určité kompetencie a zručnosti. Naše školstvo to však neumožňuje a to pokladám za vážny problém.“

Učíme sa veľa teórie a praxe je minimum. Na západe je školstvo nastavené inak. Prax tvorí až 70 % výučby. Školy sú prepojené s budúcimi zamestnávateľmi a využívajú najmodernejšie technológie. Napríklad v Nemecku na učňovke žiak už počas štúdia pracuje vo firme. Zároveň dostáva štipendium a mzdu vo výške 800 – 1 200 eur.

Vysoké školy na tom s praxou nie sú oveľa lepšie. Podľa pána Dosedlu by HR komunita mala apelovať na to, aby sa postoj k vzdelávaniu menil – pri rodičoch, školách, štáte – a vytvorili sa podmienky pre intenzívnejšie prepojenie škôl so zamestnávateľmi.

Systém celoživotného vzdelávania na Slovensku a v Čechách na tom nie je o nič lepšie

Vzdelávanie pre pracujúcich u nás nie je nastavené. Spoločnosti ho suplujú, keď ľudí potrebujú napríklad rekvalifikovať. Situáciu nezjednodušuje ani to, že na pracovisku spolu funguje niekoľko generácií a každá si vyžaduje iný prístup vzdelávania. Zamestnanci vo veku 40+, aj keď sú šikovní a pracovití, sa potrebujú naučiť pracovať s modernými technológiami. Tí neskôr narodení s tým problém nemajú, hovorí Peter Dosedla. „Mladšia generácia Z sa vo virtuálnom svete pohybuje ako ryby vo vode, takže tu je zase potenciál rozvíjať zamestnancov cez online vzdelávacie aktivity.“

Ako vyzerá proces adaptácie zahraničného zamestnanca?

Proces implementácie zahraničných pracovníkov pozostáva z 3 fáz. Prvá začína už vo vlasti dotyčného človeka, ktorému poskytneme čo najviac relevantných informácií – o náplni práce, mzde, pracovných podmienkach, ubytovaní, zdravotnej starostlivosti a pod. Pracovníkom z krajín mimo EÚ zabezpečíme vydanie povolenia na prácu v Európskej únii, dopravu, ubytovanie, zoznámime ich s novým prostredím a naši koordinátori sú im k dispozícii 24/7. Tretia fáza predstavuje adaptáciu zamestnanca na pracovisku. O tú sa postarajú tlmočníci, majstri a supervízori.

Kvalitná personálna agentúra monitoruje trhy a náborový proces v krajinách, v ktorých pôsobí

Podľa CEO Manuvia Petra Dosedlu by špičková personálna agentúra mala mať pobočku a pôsobiť v oblasti, kde vykonáva nábor pracovníkov. „Dôležité je tiež, aby vedela splniť požiadavky klienta aj v danej lokalite, prípadne s ním na uvedené miesto vycestovať a zabezpečiť výberové konanie. Profesionálna agentúra je expertom na mobilizáciu pracovnej sily, na jej transfer, adaptáciu a pomoc HR oddeleniu vo firme, ktorá nevie, ako robiť nábor v zahraničí. Nie je umenie ľudí zamestnať, ale udržať si ich. To platí aj pri zahraničných zamestnancoch z tretích krajín, ktorí si taktiež môžu vybrať, kde chcú pracovať. Agentúra tu nie je preto, aby dovážala lacnú pracovnú silu, ale pracovníkov, ktorí budú kompatibilní s očakávaniami tuzemského podnikania.“

Celý článok nájdete na webe People Management Forum v novom čísle HR Forum.

Zdieľať na Facebooku