Keď firmy prepúšťajú, dostáva sa k slovu tzv. outplacement

Článok
20. apríla 2020


Posledný benefit, ktorý firma môže zamestnancovi dať, aj tak sa dá označiť služba, ktorú si u personálnych agentúr objednávajú firmy pri prepúšťaní zamestnancov. Tí, vďaka outplacementu znášajú náročné obdobie po výpovedi v lepšej psychickej kondícii, a hlavne sa môžu pripraviť na ďalší kariérny krok.

Službu, ktorá firmám pomáha zvládnuť organizačné zmeny spojené s prepúšťaním ponúkame aj my, Manuvia. „Poskytujeme podporu firmám a ich zamestnancom s procesom prepúšťania. Zabezpečujeme administratívnu podporu a aktívne vyhľadávanie nových zamestnávateľov,“ potvrdzuje Ondřej Wysoglad, riaditeľ personálnej divízie Manuvia.

Organizačné zmeny je potrebné strategicky premyslieť a dobre naplánovať. Management firiem v takej situácii môže oceniť pohľad z vonku. Popri konzultáciám k reorganizácii alebo radám, ako výpovede zamestnancom oznámiť, zahŕňajú služby outplacementu i vítanú administratívnu podporu. „Pripravujeme pracovnoprávne dokumenty ako výpovede, dohody, vysporiadanie odstupného, oznámenie pre úrady práce a ďalšiu agendu, na ktorú firmy uprostred organizačných zmien nemajú kapacity, a napriek tomu je nutné ju zabezpečiť,“ hovorí Ondřej Wysoglad.

Zodpovedné prepúšťanie je služba určená predovšetkým zamestnancom. V ideálnom prípade by mala človeka sprevádzať od momentu výpovede cez hľadanie ďalšieho pracovného uplatnenia až do úspešného získania novej práce. „Outplacement pomáha prepustenému zamestnancovi nájsť vlastné silné stránky, uvedomiť si, v čom je dobrý, čo ho baví a kde by to mohol uplatniť. Naučí sa napísať atraktívny životopis a pripraviť sa na pohovory,“ približuje Ondřej Wysoglad. Výhodou pracovnej agentúry je aj to, že zamestnancovi pomôže zorientovať sa na trhu práce a zvážiť aktuálne možnosti.

Outplacement môže mať podobu skupinového workshopu, ale aj veľmi osobného poradenstva. „K individuálnemu outplacementu firmy pristupujú hlavne v prípadoch, keď sa lúčia s niekým z managementu či z radov vyšších manažérov. Skupinové outplacementy sú zase častejšie na nižších pracovných pozíciách alebo pri sezónnych výkyvoch,“ vysvetľuje Ondřej Wysoglad.

Pre žiadnu firmu ani žiadneho zamestnanca nie je obdobie prepúšťania príjemné, ale služby skúsených personalistov môžu obom stranám pomôcť ustáť ho so cťou a zamerať sa na budúcnosť.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní