Najväčší dopyt je v posledných rokoch po operátoroch výroby

Článok
9. decembra 2019


Trh práce sa za od vzniku samostatného Slovenska výrazne zmenil, a za ďalších 10 rokov už bude úplne k nepoznaniu. Profesie, ktoré na prelome 80. a 90. rokov patrili k perspektívnym, už dnes často ani neexistujú. A tie, ktoré sú v ponuke pracovných serverov dnes, už nemusia byť pre každého zrozumiteľné. Napriek tomu, že sme vzdelanejší. Niektoré veci sa ale nemenia, napríklad to, že najväčšiu prestíž má v našej spoločnosti naďalej doktor, zdravotná sestra a učitelia.

Z prieskumu, podľa dát zo Slovenského štatistického úradu a Eurostatu sa pracovný trh na Slovensku za posledných viac než 10 rokov výrazne zmenil. Mení sa vzdelanosť obyvateľstva, pomer medzi jednotlivými sektormi, aj kvalifikácia zamestnancov. Primárny sektor (poľnohospodárstvo) poklesol za posledných desať rokov o viac než tretinu. Ľudia sa z poľnohospodárstva postupne presunuli do sektoru výroby a služieb. Vo výrobe a službách je zamestnaných najviac Slovákov, čo vychádza aj z dlhoročnej tradície a dobrého zázemia priemyslu. Za posledných desať rokov navyše na trhu pribudlo špecialistov, no naopak technické a remeselné pozície sa stali pre Slovákov menej atraktívne.

Sme vzdelanejší, vieme to využiť?

Počet ľudí so základným vzdelaním za 20 rokov klesol asi o polovicu, nárast zaznamenalo predovšetkým dosiahnutie stredoškolského vzdelania s maturitou a aj  vysokoškolské vzdelanie. Napriek tomu však vzdelávací systém na Slovensku nedostatočne reflektuje zmeny na trhu práce a vysokoškolskí absolventi majú často iba malú alebo žiadnu skúsenosť s praxou. Ešte komplikovanejšia situácia je v oblasti celoživotného vzdelávania. „Na pracoviskách je spolu niekoľko generácií, každá potrebuje v celoživotnom učení niečo iné a tiež niečo, čo by ich spájalo. Máme tu generáciu 40+, ktorú čaká ešte 20 rokov aktívneho pracovného života a u nej to nie je o rekvalifikácii, ale o kontinuálnom vzdelávaní na pracovnú kariéru v dobe digitalizácie a robotizácie. Sú to lojálni ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať, bývajú to najlepší pracovníci, ale potrebujú sa dovzdelať v mäkkých zručnostiach, v spätnej väzbe a práci s modernými technológiami,“ popisuje Peter Dosedla, generálny riaditeľ Manuvie.

Trh práce sa dnes podľa neho už konštantne mení. Rovnako ako sa dramaticky skracujú cykly zmien v technológiách a priemysle, tak aj pracovné pozície rýchlo vznikajú a zanikajú. Zatiaľ, čo ešte v 90. a nultých rokoch definovali trh práce v podstate tri základné okruhy – poľnohospodárstvo, priemysel a služby s pridanou hodnotou, dnes by sme mohli pracovné pozície s trochou zveličenia rozdeliť na zanikajúce, existujúce a novovznikajúce.

Ako vyriešiť nepomer medzi dopytom a ponukou?

Mení sa tiež to, ako sa niektoré pozície nazývajú a ako sú pre uchádzača atraktívne. Napríklad lekár bol v roku 2018 na Slovensku najviac váženým povolaním. Nasledovali ho povolania hasič, vedec, učiteľ a poľnohospodár. „Prestíž povolania sledujeme aj v kontexte generácií. Napríklad tam, kde je generácia Y ochotná akceptovať pozíciu predavačka alebo asistentka, generácia Z počúva na asistentku alebo módnu poradkyňu. A zatiaľ čo na prelome milénií pokrývalo označenie robotník širokú škálu pracovných pozícií naprieč celým spektrom hospodárstva, dnes je to archaizmus, pretože škála priemyselných pozícií sa už šplhá k desiatkam, ak nie k stovkám,“ popisuje svoje skúsenosti Peter Dosedla.

Za poslednú dekádu medzi zamestnancami výrazne pribudlo špecialistov, avšak je nedostatok remeselníkov, prípadne tiež pomocnej kvalifikovanej sily. Slovenský pracovný trh je možné zasýtiť zamestnávaním zahraničných pracovníkov, ktorí majú potrebné skúsenosti a hlavne chuť pracovať. „Pracovný trh bol vždy v pohybe, len sa nehýbal tak rýchlo ako posledné desaťročie. Pozrime sa na strednú Európu, ktorá prešla za relatívne krátku dobu dvadsaťročným vývojom, ktorý v západnej Európe trval  dvojnásobne – 40 rokov. Pohyb uľahčuje v 21. storočí aj otvorený trh EÚ,“ komentuje Peter Dosedla. Zatiaľ, čo začiatkom nultých rokov zahraniční pracovníci pomáhali naplniť stavy predovšetkým v stavebníctve alebo výrobe, v posledných rokoch o nich záujem rastie aj v sektore pohostinstva, ale aj v zdravotníctve alebo IT.

Koho trh aktuálne najviac potrebuje?

Manuvia ako najväčší poskytovateľ personálneho leasingu u nás eviduje každý mesiac dopyt stoviek pracovných miest. Najväčší záujem je o operátorov výroby, obsluhu CNC, obsluhu VZV či kontrolu kvality. Pozície, ktorých názvy u verejnosti vzbudzujú neisté predstavy. „Podľa Svetového ekonomického fóra do roku 2025 zanikne 80 miliónov pracovných miest, ale ďalších 130 miliónov vznikne, pričom 6 z 10 nových profesií ešte ani nie je definovaných, nie to pomenovaných. Je dobre, že firmy investujú do automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Zároveň je ale potrebné premýšľať nad tým, ako zamestnancov pripraviť na to, že sa ich práca od základu zmení a vytvárať už teraz podmienky pre ich flexibilitu a adaptáciu,“ vysvetľuje Peter Dosedla.

TOP dopytované profesie (u Manuvia):

  • Operátor výroby (97 %)
  •  Skladník (9,5 %)
  • Zvárač (1 %)
  • Zlievač (0,5 %)
  • Obsluha CNC (0,3 %)

Čo zahŕňa práca operátora výroby?

Operátor výroby je jednoduchá manuálna práca obvykle pri výrobnej linke, výrobnom stroji alebo pri kompletizácii či ukladaní výrobkov, prípadne pri manipulácii s dielmi. Skrátka to, čo je vo výrobe zrovna potrebné. Často je to práca v automobilovom priemysle. Práca je vhodná pre ľudí so základným vzdelaním alebo výučným listom, iná kvalifikácia sa nevyžaduje. Nie je fyzicky náročná, preto ju môžu vykonávať muži aj ženy. „Prácu operátorky výroby mi odporučila moja sestra, ktorá v Manuvii už pracovala. Ja som tu dva mesiace a som zatiaľ veľmi spokojná,“ hovorí operátorka výroby Veronika. Práca operátorov výroby je obvykle na zmeny a plat sa veľmi líši v závislosti na kraji a odbore. Medzi bonusmi je častokrát aj zabezpečenie ubytovania, doprava do práce a z práce alebo stravovanie na pracovisku.

Výber dát použitých v tlačovej správe: 

Porovnanie vzdelanosti obyvateľstva

Dosiahnutý stupeň vzdelania 1991 (v %) 2011 (v %)
Základné 37,0 17,5
Stredoškolské bez maturity 28,2 28,9
Stredoškolské s maturitou 25,0 36,7
Vysokoškolské 7,8 17,2

Zdroj: ŠÚ SR

Počet ľudí so základným vzdelaním poklesol za posledných 20 rokov o viac ako polovicu, nárast zaznamenalo predovšetkým dosiahnutie stredoškolského vzdelania s maturitou, a tiež vysokoškolské vzdelanie.

Vybrané klasifikácie zamestnaní

Zamestnania 2008 2018
Špecialisti 252 100 (10 %) 321 700 (13 %)
Technickí a odborní pracovníci 458 300 (19 %) 402 300 (16 %)
Remeslníci a opravári 418 200 (17 %) 397 100 (16 %)
Obsluha strojov a montéri 369 800 (15 %) 370 700 (15 %)
Pomocní nekvalifikovaní prac. 198 400 (8 %) 201 600 (8 %)

Zdroj: EUROSTAT

 

Zdieľať na Facebooku