Východ není exit – vrať se domů!

Článek
4. prosince 2019


Za tímto na první pohled zoufalým zvoláním stojí silní lídři. Důkazem toho byla konference iniciativy „Východ nie je EXIT“, kde nesměl chybět člen představenstva Manuvie, businessman a cestovatel Peter Dosedla.

Právě téma odlivu mladých talentů nejen z Východního Slovenska, ale z celé republiky bylo hlavním tématem této konference v Košicích. Peter Dosedla však zdůraznil, že mladé lidi nemusíme držet doma a nepouštět je za hranice, naopak. Je důležité je motivovat, aby se ze získanými znalostmi vrátili zpátky a posouvali tak celou ekonomiku.

Petere, co je to projekt „Vrať se domů“?

Je to projekt naší společnosti Manuvia, který vznikl v čase, kdy na Slovensko začali přicházet zajímaví investoři a TOP firmy. Je to vlastně takový most pro Slováky, kteří za prací odešli především do Čech. Nyní mají možnost se vrátit domů a pokračovat v budování své kariéry. Tento projekt jsme navíc uvedli v Bělorusku, Srbsku, momentálně ho rozbíháme na Ukrajině, protože všichni zahraniční investoři uvítají to, že pro ně budou pracovat talentovaní lidé s bohatými zkušenostmi ze zahraničí.

Doporučujete tedy mladým lidem tzv. vyběhnout ven, získat zkušenosti a pak se vrátit? Většinou se ale objeví argumenty v podobě nedostatečné výšky mzdy apod.

Podle mě je důležité, aby mladí lidé ten návrat pochopili jako příležitost, že díky získaným zkušenostem získají doma větší uplatnění. Samozřejmě, že se můžeme bavit o ekonomických rozměrech, že platy jsou tu nižší než venku. Já však ekonomický rozměr neuznávám, protože ten většinou není pravdivý. To, že se vracím – to je i postoj, že chci společnosti něčím přispět, vnést do ní nový vítr, změnit ji. Lidé, kteří jsou uvnitř ní, mají totiž předsudky, že venku je to lepší. Pak se může „vylít z vaničky i dítě“, protože to, na čem by se dalo stavět je už často degradované.

To je zajímavá myšlenka, máte například zkušenosti z cestování po zahraničí, že to takto lidé opravdu vnímají?

Vhodný, ale zároveň smutný příklad mám ze Sýrie. Navštívil jsem jednu destinaci, která byla před válkou turisticky velmi oblíbená. Teď tam jsou rozpadlé domy, prach a ani živáčka. Nikdo nemá ani tendenci se do okolí znovu nastěhovat. Pro mě je to skvělý příklad toho, že když lidé odejdou, začne stagnace a úpadek. Proto je třeba se vracet.

Pořád slyšíme, že tisíce pracovních pozic zaniknou, že na Slovensku už nebude práce.

Ano, statistiky říkají, že do 7 let zanikne 80 miliónů pracovních míst po celém světě. Nikdo ale neříká to druhé číslo. Díky digitalizaci a robotizaci se objeví až 130 miliónů pracovních pozic. A ta mladá generace, která dokonale ovládá digitální vymoženosti, se bude vyvíjet spolu s těmito novými pozicemi.

Jak by jste uzavřel toto téma, že Východ není exit?

Jelikož jsem se zaměřil na cestování, tak bych to uzavřel v tomto znění. Zeměkoule je kulatá, takže když si řeknete, že východ je exit a projdete se kolem zeměkoule, tak ten východ bude pro vás vstup. Vstup s novými příležitostmi, dalšími výzvami v osobním i kariérním životě.

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení