Peter Dosedla pro HR Forum: Všichni neseme zodpovědnost za to, jak se trh práce vyvíjí

Články
30. listopadu 2018


CEO Manuvia Peter Dosedla se již několik let věnuje zkoumání pracovního trhu. Na základě ekonomické situace předpovídá pohyby pracovní síly a hledá země, ze kterých se pracovníci stanou kvalitní náhradou za chybějící lidi ve firmách ve střední Evropě. O své poznatky se dělí s odbornými asociacemi a prezentuje je také na různých přednáškách nebo školeních.

Měsíčníku HR Forum vysvětlil, proč není možné zastavit pohyb na globálním trhu práce

„Pracovní trh byl v pohybu stále, jen se nepohyboval tak intenzivně jako v posledních 10 letech. Pohyb usnadňuje otevřený trh v rámci Evropské unie,“ vysvětluje Peter Dosedla. Její občané se mohou jednoduše přesouvat za prací v rámci členských zemí. Na rozdíl od např. Ukrajinců, kteří již občany EU nejsou.

„Střední Evropa se stala „nárazníkovou zónou“, protože už nemáme mnoho možností, kde vzít pracovní sílu. Zůstává nám Ukrajina, velká země se 40 miliony obyvatel, ve které zejména oblast v okolí města Kyjev nabízí kvalifikované pracovníky. Naše agentura hledá zaměstnance také v Pobaltí, v Gruzii, v Kyrgyzstánu, v Makedonii nebo v Bosně a Hercegovině,“ pokračuje CEO Manuvia Peter Dosedla. „Vzhledem k naší průmyslové tradici bychom se měli snažit, aby u nás zůstali investoři a firmy s vysokou přidanou hodnotou, abychom mohli nadále rozvíjet vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Například také ze zemí jako je Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko nebo Srbsko, z nichž lidé k nám přicházejí.“

Jak hodnotí Peter Dosedla vývoj mezi úrovní školství a prudkým rozmachem průmyslu?

„Aby se v průběhu života dokázal člověk přizpůsobit a v případě potřeby změnit pracovní obor, měl by se naučit osvojit si určité kompetence a dovednosti. Naše školství to však neumožňuje a to pokládám za vážný problém.“

Učíme se mnoho teorie a praxe tvoří minimum. Na západě je školství nastaveno jinak. Praxi tvoří až 70 % výuky. Školy jsou propojeny s budoucími zaměstnavateli a využívají nejmodernější technologie. Například v Německu na učňovské škole žák již během studia pracuje ve firmě. Zároveň dostává stipendium a mzdu ve výši 800 – 1 200 eur.

Vysoké školy na tom s praxí nejsou o mnoho lépe. Podle pana Dosedly by HR komunita měla apelovat na to, aby se postoj ke vzdělávání měnil – u rodičů, škol, státu – a vytvořily se podmínky pro intenzivnější propojení škol se zaměstnavateli.

Systém celoživotního vzdělávání na Slovensku a v Čechách na tom není o nic lépe

Vzdělávání pro pracující u nás není nastaveno. Společnosti jej suplují, když své lidi potřebují například rekvalifikovat. Situaci nezjednodušuje ani to, že na pracovišti společně funguje několik generací a každá vyžaduje jiný přístup ke vzdělávání. Zaměstnanci ve věku 40+ se, i když jsou šikovní a pracovití, potřebují naučit pracovat s moderními technologiemi. Ti později narození s tím problém nemají, říká Peter Dosedla. „Mladší generace Z se ve virtuálním světě pohybuje jako ryba ve vodě, takže tady je zase potenciál rozvíjet zaměstnance prostřednictvím online vzdělávacích aktivit.“

Jak vypadá proces adaptace zahraničního zaměstnance?

Proces implementace zahraničních pracovníků sestává ze 3 fází. První začíná už ve vlasti dotyčného člověka, kterému poskytneme co nejvíce relevantních informací – o náplni práce, mzdě, pracovních podmínkách, ubytování, zdravotní péči apod. Pracovníkům ze zemí mimo EU zajistíme vydání povolení pro práci v Evropské unii, dopravu, ubytování, seznámíme je s novým prostředím a naši koordinátoři jsou jim k dispozici 24/7. Třetí fáze představuje adaptaci zaměstnance na pracovišti. O tu se postarají tlumočníci, mistři a supervizoři.

Kvalitní personální agentura monitoruje trhy a náborový proces v zemích, ve kterých působí

Podle CEO Manuvia Petra Dosedly by špičková personální agentura měla mít pobočku a působit v oblasti, kde vykonává nábor pracovníků. „Důležité je také, aby dokázala splnit požadavky klienta i v dané lokalitě, případně s ním na uvedené místo vycestovala a zajistila výběrové řízení. Profesionální agentura je expertem na mobilizaci pracovní síly, na její transfer, adaptaci a pomoc HR oddělení ve firmě, která neví, jak dělat nábor v zahraničí. Není umění lidi zaměstnat, ale udržet si je. To platí také u zahraničních zaměstnanců ze třetích zemí, kteří si rovněž mohou vybrat, kde chtějí pracovat. Agentura tu není proto, aby dovážela levnou pracovní sílu, nýbrž pracovníky, kteří budou kompatibilní s očekáváními tuzemského podnikání.“

Celý článek najdete na webu People Management Forum v novém čísle HR Forum.

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení