Ondřej Wysoglad: Onboarding na dálku jako nový normál pro firmy

Aktualita
26. listopadu 2020


Vzhledem k tomu, že většina podniků přešla ať už úplně nebo jen částečně na práci z domu, bylo nutné zavést nové nebo alespoň upravit stávající procesy vzdáleného přijímání pracovníků. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o jednoduchý úkol, onbordingu prováděnému na dálku musí podniky věnovat náležitou dávku pozornosti, aby nedocházelo ke ztrátě motivace a následně produktivity a týmy mohli i nadále plnit úspěšně cíle společnosti. Jak si tedy poradit s virtuálním onboardingem, ze kterého se díky letošní pandemii stal nový normál?

1. Vybavení v první řadě
První den zaměstnance obvykle zahrnuje přidělení pracovního místa, seznámení s hardwarem a softwarem a setkání s týmem. V aktuální situaci práce na dálku je však nutné zařízení pro nového člena týmu odeslat nebo připravit k vyzvednutí. Zajistěte, aby veškeré vybavení dorazilo nováčkovi s dostatečným předstihem, aby je měl v den nástupu k dispozici, a to včetně všech potřebných softwarů a programů. K novému zařízení je rovněž nutné zřídit vzdálené přístupy IT oddělení, aby vše, co musí nováček první den udělat, bylo zadání příslušných přístupových údajů a online připojení. V případě problémů či potřeby aktualizací se IT oddělení o tyto věci postará.

2. Zdůrazněte hodnoty společnosti
I v situaci, kdy většina zaměstnanců pracuje vzdáleně, by vedoucí pracovníci neměli zapomínat na firemní kulturu, která musí existovat i bez kanceláře. Nováček by měl být seznámen s hodnotami a vizí společnosti, se kterými se může ztotožnit, a rovněž veškerými informace o tom, jak to ve firmě chodí. Představení všech kolegů, s nimiž bude spolupracovat, lze zrealizovat i online formou. Toto zcela jistě ocení i stávající zaměstnanci, kteří budou s novou posilou každý den komunikovat. Pomůže to prolomit počáteční nejistotu a usnadní orientaci. Pokud totiž nováček začne vykonávat svou práci, aniž by byl dostatečně seznámen s firmou či svými spolupracovníky, může se cítit vyčleněný z kolektivu, což při delším trvání zapříčiní, že se začne cítit, že do společnosti nepatří.

3. Vymezení rolí jednotlivě
Začlenění vzdálených členů týmu je především o integraci. Rozvíjení vztahů je mnohem obtížnější, pokud je nováček připojen k online meetingu, kterého se účastní větší množství lidí. S klíčovými kontakty je lepší proces provádět s každým spolupracovníkem zvlášť, aby měl nováček prostor poznat a diskutovat o způsobu interakce jejich rolí ve společnosti. Pomůže to lépe si vymezit jednotlivé pracovní činnosti a také s kým se bude na konkrétních úkolech podílet.

4. Mentor či opora v týmu
Noví zaměstnanci mohou být nervózní z toho, že se budou svého přímého nadřízeného ptát na příliš mnoho otázek. Ujistěte se proto, že kolem sebe mají dobrý tým nebo jim přidělte mentora, který jim bude oporou a vždy ochotně poradí, jak vyřešit vše, co potřebuje. To jim pomůže s lepší orientací v organizaci a zároveň se budou cítit komfortněji, protože si nebudou připadat na vše sami.

5. Výhody online školení
Online školení má více než jednu výhodu. Vašemu týmu může ušetřit spoustu času. Pokud totiž necháte podklady školení ať už ve video formátu či prezentaci novému zaměstnancovi zpřístupněny, budou se k němu moci znovu vrátit kdykoliv budou potřebovat. Pokud tedy na něco ze školení zapomenou nebo budou mít otázky, nebudou muset obtěžovat své kolegy a ztrácet čas, protože si informace jednoduše dohledají svépomocí.

Zaměstnavatelé v dnešní době musí hledat způsoby, jak překlenout digitální propast a pomoci nově přijatým pracovníkům cítit se jako součást týmu, a to ve stejné míře jako v tradičních kancelářských prostorách. I my v Manuvii kontinuálně pracujeme na zlepšování procesů včetně právě onboardingu zaměstnanců, který vnímáme jako klíčovou oblast pro úspěšné dosažení našich cílů.
 

(Zdroj foto: unsplash.com)

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení