Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Za předpokladu, že zakleknete kolonku „Souhlasím se spravováním osobních údajů“ tak jako subjekt údajů udělím souhlas se spravováním mých osobních údajů, a to v následujícím rozsahu:

Jako subjekt údajů poskytnete Vaše osobní údaje prostřednictvím svého životopisu, dotazníku anebo jiným způsobem (např. vyplněním elektronického formuláře).

Správce je v takovém případě oprávněn zpracovávat především následovní osobní údaje (v závislosti od toho, které osobní údaje uvedete v dotazníku, resp. v jiném dokumentu):

a) jméno, příjmení a titul,
b) datum narození a adresa trvalého bydliště,
c) adresa přechodného bydliště (pokud existuje),
d) dosažené vzdělání a praxe
e) nabytá praxe (informace o předchozích zaměstnavatelích, pracovní pozice, na kterých jsem pracoval, délka zaměstnání),
f) informace o tom na výkon jakých činností mám oprávnění (průkaz na VZV, svářečský průkaz, a pod.)
g) telefonní číslo a adresa elektronické pošty,
h) IP adresa;
i) ostatní údaje, které jsem uvedl v dotazníku, resp. v životopisu, např. fotografie
(dále jen jako „osobní údaje“).

Informace pro subjekt údajů, kterým je zájemce o zaměstnání

Vážený subjekte údajů, tj. osobo, od které zpracováváme osobní údaje.
Tímto Vám poskytujeme základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, a také o Vašich právech spojených se zpracováváním Vašich osobních údajů.

 

Výklad pojmů:

 

Příjemce
Příjemcem osobních údajů je jakýkoliv subjekt, kterému naše společnost Vaše osobní údaje poskytne,
tj. v podstatě jakákoliv osoba, která bude mít prostřednictvím naší společnosti přístup k Vašim osobním údajům.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba, která dohlíží na ochranu osobních údajů u jednotlivých subjektů údajů (tj. i Vašich osobních údajů) ve společnosti, která zpracovává Vaše osobní údaje. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete jako subjekt údajů kontaktovat se všemi otázkami, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů a uplatňování Vašich práv vyplývajících z nařízení na ochranu osobních údajů. Vaše práva vyplývající z nařízení na ochranu osobních údajů jsou blíže popsána níže.

 

Profilování
Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracovávání osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů na vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby. Výsledkem profilování jsou především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.
V podstatě je to způsob zpracovávání osobních údajů, na základě kterého se zpracovávané osobní údaje použijí na vytvoření profilu subjektu údajů, pomocí kterého je možné předvídat chování nebo osobní preference subjektu údajů.

 

Automatizované individuální rozhodování 
Automatizované individuální rozhodování je způsob, kdy o právech a povinnostech subjektů údajů rozhoduje určitý počítačový program, teda v podstatě cesta k rozhodování bez lidského faktoru, resp. lidský faktor pouze nastaví pravidla, na základě kterých naprogramovaný počítačový program následně vykonává rozhodnutí.

 

Právní základ
Právním základem zpracovávání je zákonný důvod, na základě kterého je naše společnost jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje.

 

Totožnost správce:

Správcem, t.j. společností, která zpracovává Vaše osobní údaje jsou společní správci ve smyslu článku 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Hlavním správcem, je společnost Manuvia, a. s., podnikající na území České republiky prostřednictvím Manuvia, a. s., organizační složka, se sídlem Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920.

 

Vedlejšími správci jsou následovné společnosti:

Název společnosti: Sídlo: IČ:
EXPRESS PEOPLE CZ Services s.r.o. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 06480128
EXPRESS PEOPLE Manufacturing s.r.o. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 05950945
EXPRESS PEOPLE Recruitment s.r.o. Zámocká 30, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01 50006452
Manuvia Prague, s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29450551
Manuvia ASU Job s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29450829
Manuvia Bonjob s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29452198
Manuvia CZ Alpha s.r.o. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 06479731
Manuvia CZ Beta s.r.o. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 06479782
Manuvia CZ Gama s.r.o. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 27943313
Manuvia CZ, s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 28964501
Manuvia Czech s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 04142462
Manuvia Double you s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 27254046
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o. Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 04258282
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47325216
Manuvia Staffing, s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 55 47606304
Manuvia Staffing, s.r.o., odštěpný závod Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 02019914
Manuvia Job s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29455022
Manuvia Jobliner Central, s. r. o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 50454676
Manuvia Jobliner CZ, s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 28976185
Manuvia Jobliner East, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47223995
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47045574
Manuvia Jobliner West, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47046228
Manuvia Jobliner, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47592761
Manuvia Jobs Leasing s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29451612
Manuvia MC People, s. r. o. 524, Vysoká nad Kysucou 023 55 46785582
Manuvia MC People, s.r.o., odštěpný závod Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 04561414
Manuvia Moravia s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 04142730
Manuvia Outsourcing Services s.r.o. Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0 47624817
Manuvia Outsourcing Services, s.r.o., organizační složka Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 02891182
Manuvia People CZ a.s. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 28385225
Manuvia People SK s.r.o. Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 47425181
Manuvia Quality s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29455006
Manuvia SK Alpha s.r.o. Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 36460842
Manuvia SK Beta s.r.o. Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 47624795
Manuvia SK, a.s. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 46733361
Manuvia Slovakia s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 55 47592788
Manuvia STIGMA s.r.o. 524, Vysoká nad Kysucou 023 55 46342877
Manuvia STIGMA s.r.o., organizační složka Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 02793679
Manuvia Technologies & Media s.r.o. Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 46277773
Manuvia Weldhunters s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 27863131
Manuvia Work & People s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29454701
Manuvia WORK BOSS s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29451116
Manuvia Workforce, s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 02470071
Manuvia Working Leaders, s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 02473526
Manuvia, a. s. Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09 44400926
Manuvia PLUS JOB, s.r.o. Vinárska 1, Lužianky 951 41 47517115
PROMET JOBS s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 25841831
PROMET WORKS s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 05928737
Wincott CZ s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 28609069

 

Kontaktní údaje správce:

Naši společnost můžete kontaktovat písemně a to buď formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla společnosti, tj. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, nebo formou e-mailové zprávy adresované na naši e-mailovou adresu: info@manuvia.com
O případné změně kontaktních údajů Vás budeme informovat formou e-mailové zprávy odeslané na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/la při poskytnutí Vašich osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje najdete vždy na internetové stránce https://manuvia.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je právní oddělení společnosti Wincott People, a. s., podnikající na území České republiky prostřednictvím Wincott People, a. s., organizační složka, se sídlem Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920 (kontaktní osoba Mgr. Michal Kozoň). Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně a to buď formou poštovní zásilky odeslané na adresu: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, s tím, že uvedete, že zásilka je určena pro Pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com
O případné změně kontaktních údajů Vás budeme informovat formou e-mailové zprávy odeslané na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/la při poskytnutí Vašich osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje najdete vždy na internetové stránce https://manuvia.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Účely zpracovávání, pro které jsou osobní údaje určeny:

Vyhledávání a nabídka různých pracovních příležitostí určených pro subjekt údajů, spočívající
především v:

a) zprostředkování zaměstnání u potenciálních zaměstnavatelů formou zprostředkování zaměstnání za úhradu;
b) zprostředkování zaměstnání u potenciálních zaměstnavatelů formou dočasného přidělení;
c) zprostředkování zaměstnání u potenciálních zaměstnavatelů formou sezonních prací a brigád

 

Právní základ zpracovávání:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:
a) souhlas subjektu údajů, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme se souhlasem, který jste udělil/la naší společnosti jako správci.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 

Kategoriemi příjemců jsou především:
a) agentury práce patřící do naší skupiny Wincott People
b) naši obchodní partneři, kteří vyhledávají pracovní síly, t.j. z Vašeho pohledu subjektu údajů jde o potenciální zaměstnavatele
Aktuální seznam příjemců, resp. kategorie příjemců jsou zveřejněné na internetové stránce https://manuvia.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Informace o tom, zda naše společnost zamýšlí přenést Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo
do mezinárodní organizace:

Naše společnost nezamýšlí přenášet Vaše osobní údaje do třetích zemí (tj. do zemí, které nejsou v Evropské unii) nebo do mezinárodní organizace.

 

Doba uchovávání osobních údajů:

120 měsíců

 

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy, zda je subjekt údajů povinen poskytnout osobní údaje, a také možné následky neposkytnutí takových údajů: 
Jako subjekt údajů nejste povinen poskytnout nám své osobní údaje, avšak jelikož je účelem zpracování Vašich osobních údajů především poskytování pracovních nabídek pro Vaši osobu, tak bez poskytnutí Vašich údajů by nebyla naše společnost reálně schopna splnit tento účel, a tedy by Vám nenabídla žádnou pracovní nabídku.

 

Informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování + informace o použitém postupu, významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro subjekt údajů: 
Naše společnost jako správce nevyužívá Vaše osobní údaje na profilování. Naše společnost jako správce nevyužívá automatizované individuální rozhodování.

Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům:

1.1. Jako subjekt údajů máte právo získat od správce (tj. naší společnosti) potvrzení o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.

1.2. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, které o Vaší osobě zpracováváme a zároveň máte právo na to, abychom Vám poskytli následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naší společností:

a) informaci o tom, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,
b) informaci o tom jaké kategorie osobních údajů zpracováváme o Vaší osobě,
c) informaci o příjemcích, případně alespoň kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci třetích zemí, případně příjemci, kterými jsou mezinárodní organizace,
d) pokud je to možné, tak informaci o předpokládané době uchování Vašich osobních údajů nebo, pokud to není možné, tak informaci o kritériích na její určení,
e) informaci o tom, že máte právo od správce (tj. naší společnosti) požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo požadovat jejich vymazání nebo omezení zpracování nebo, že máte právo vznést námitku proti takovému zpracování,
f) informaci o tom, že máte právo podat stížnost dozorovému orgánu,
g) informaci o tom, že pokud jsme Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás, máte právo
na získání jakýchkoliv dostupných informací, pokud jde o jejich zdroj,
h) informaci o tom, že při rozhodování využíváme, případně nevyužíváme automatizované rozhodování včetně profilování, a pokud využíváme automatizovaný způsob rozhodování, tak máte právo na to, abychom Vám poskytli alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

1.3. Pokud bychom Vaše osobní údaje přenášeli do třetí země nebo mezinárodní organizace, máte právo jako subjekt údajů být informován o přiměřených zárukách týkajících se přenosu (tj. o tom, jakým způsobem je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů v třetích zemích).

1.4. Jako správce je naše společnost povinna Vám poskytnout kopii Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme. Za jakékoliv další kopie, o které jako subjekt údajů požádáte, je naše společnost oprávněna jako správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud jako subjekt údajů podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme prostřednictvím e-mailové zprávy (na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti), pokud jako subjekt údajů nepožádáte o jiný způsob.

 

2. Právo na opravu osobních údajů:

2.1. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce bez zbytečného odkladu opravila Vaše nesprávné osobní údaje. S ohledem na účely zpracování máte právo jako subjekt údajů na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

2.2. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

 

3. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“):

3.1. Jako subjekt údajů máte právo dosáhnout u naší společnosti jako správce, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány. Naše společnost jako správce je povinna bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je získávali nebo jinak zpracovávali,
b) jestliže se zpracování Vašich osobních údajů provádí na právním základě Vašeho souhlasu a jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává, a zároveň už neexistuje jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů,
c) využijete jako subjekt údajů Vaše právo namítat proti zpracovávání osobních údajů uvedené v bodě 5,
d) Vaše osobní údaje se zpracovaly nezákonně,
e) Vaše osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost vyplývající z právních předpisů EU, případně právních předpisů ČR,
f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, přičemž jsou zpracovány osobní údaje dítěte.

3.2. V případě, že by naše společnost jako správce zveřejnila Vaše osobní údaje a máme povinnost vymazat Vaše osobní údaje, informujeme správce, který provádí zpracování Vašich osobních údajů, že jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie a repliky. Tyto kroky podnikeme se zřetelem na dostupnou technologii a náklady formou vhodných opatření včetně technických opatření.

3.3. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé vymazání osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

 

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů:

4.1. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce omezila zpracování osobních údajů za předpokladu, že jde o jeden z těchto případů:

a) pokud jako subjekt údajů napadnete správnost Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během období, které naši společnosti jako správci umožní ověřit správnost Vašich osobních údajů,
b) pokud je zpracování Vašich osobních údajů protizákonné a Vy jako subjekt údajů namítáte proti vymazání Vašich osobních údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití,
c) pokud naše společnost jako správce už Vaše osobní údaje nepotřebuje na účely zpracování, ale potřebujete je Vy jako subjekt údajů k prokázání, uplatňování nebo obhajování Vašich právních nároků,
d) pokud jako subjekt údajů namítáte vůči automatizovanému rozhodování včetně profilování, které může naše společnost jako správce využívat při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během doby, která naši společnosti jako správci umožní ověřit, jestli jsou oprávněné důvody naši společnosti jako správce dostatečné na tento způsob zpracování osobních údajů.

4.2. Během období, ve kterém naše společnost jako správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost oprávněna jako správce Vaše osobní údaje jen uchovávat. Jakékoliv jiné zpracovatelské operace je naše společnost jako správce oprávněna vykonat jen:

a) za předpokladu, že k tomu udělíte souhlas,
b) je to potřebné na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
c) je to potřebné na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) je to potřebné z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

4.3. Před tím, než bude omezení zpracování zrušeno, je naše společnost jako správce povinna Vás o této skutečnosti informovat.

4.4. Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

 

5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

5.1. Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv podat námitku z důvodů týkajících se Vaši konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonáváno na následujícím právním základě:

a) pokud je zpracování Vašich osobních údajů nevyhnutelné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
b) pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana.
Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv namítat vůči profilování vykonávanému na základě právních základů uvedeném v předchozí větě. Po uplatnění Vašeho práva podat námitku v souladě s tímto bodem, nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud naše společnost neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo naše společnost neprokáže, že důvodem zpracování je prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

5.2. Taktéž máte právo jako subjekt údajů podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracované na účely přímého marketingu, a taktéž máte právo namítat vůči profilování v rozsahu, který souvisí s přímým marketingem. Po uplatnění Vašeho práva namítat v souladě s tímto bodem nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje na účely přímého marketingu.

5.3. Jako subjekt údajů máte právo uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů:

6.1. Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naši společnosti jako správci. Naše společnost jako správce má povinnost Vám poskytnout tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

6.2. Taktéž jako subjekt údajů máte právo požadovat, aby naše společnost přenesla Vaše osobní údaje jinému správci.

6.3. Naše společnost je povinna přenést Vaše osobní údaje za předpokladu, že zpracování Vašich osobních údajů vykonává naše společnost automatizovanými prostředky (tj. např., že máme Vaše údaje v naší interní počítačové databázi) a zároveň, že Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává na jednom z následujících právních základů:

a) na základě Vašeho souhlasu,
b) nebo naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě toho, že je mezi Vámi jako subjektem údajů a naší společností uzavřena smlouva, při plnění které je nevyhnutelné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje (např. Smlouva o zprostředkování zaměstnání, kdy z důvodu hledání vhodné práce pro Vás, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje).

6.4. Při uplatňování svého práva na přenositelnost Vašich osobních údajů máte právo na to, aby byl přenos Vašich osobních údajů provedený přímo od naší společnosti k druhému správci za předpokladu, že je to technicky možné.

 

7. Právo kdykoliv odvolat souhlas aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu:

7.1. Pokud naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě, kterým je Váš souhlas,
tj. naší společnosti jste poskytl/la buď písemně na papíře, nebo elektronicky (např. vyplněním formuláře na internetu) prohlášení, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

7.2. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů vycházejícího
ze souhlasu před jeho odvoláním. Jako správce je naše společnost povinna zabezpečit, aby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů bylo z Vaší strany jako subjektu údajů alespoň tak jednoduché, jako jeho poskytnutí.

7.3. Za účelem odvolání souhlasu můžete využít elektronický formulář dostupný na internetové stránce: https://manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu.

7.4. Odvolat Váš souhlas můžete také formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu naší společnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailové zprávy musíte uvést Vaše identifikační údaje, abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň v rámci zprávy musíte uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“).

7.5. Odvolat Váš souhlas můžete také formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla naší společnosti, tj. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika. V dopise musíte čitelně uvést Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň musíte v dopise uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“). Taktéž je vhodné dané odvolání vlastnoručně podepsat.

7.6. Odvolat Váš souhlas můžete také osobně, a to na jakékoliv pobočce naší společnosti.
Naše společnost Vás, jako subjekt údajů, může po doručení odvolání souhlasu (především v případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové zprávy nebo vyplněním elektronického formuláře) kontaktovat (např. telefonicky) za účelem kontroly, že odvolání souhlasu vytvořila a provedla Vaše osoba.

 

8. Právo podat stížnost dozorovému orgánu:

8.1. V případě, že máte jakékoliv pochybnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. státnímu orgánu, který vykonává dozor nad správným a zákonným zpracováváním osobních údajů od subjektů údajů.

8.2. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627.

8.3. Příslušné kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů najdete na internetových stránkách: https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148