Nezaměstnanost v Evropě byla v roce 2017 na rekordně nízké úrovní 8,15% a stále klesá

Článek
26. července 2017


Tempo vývoje pracovního trhu ještě nikdy nebylo rychlejší. Každoročně vyhodnocujeme dostupná data evropských zemí, abychom mohli flexibilně reagovat na nejnovější trendy na pracovním trhu. Nejčerstvější zjištění přínášíme ve formě e-booku s titulem Aktuální situace na pracovních trzích v evropském prostoru.

Elektronická studie zaznamenává nejnovější statistiky Eurostatu a prestižních ekonomických agentur. Věnuje se porovnávání růstu minimálních mezd a strmému poklesu nezaměstnanosti na Slovensku, v Česku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a na Ukrajině. Nezaměstnanost v Evropě momentálně atakuje historická minima a dokonce i v České republice (3,4%) a na Slovesku (8,6%) se blíží k číslu, které značí přirozenou nezaměstnost. Mezi roky 2010 a 2017 klesl počet nezaměstnanách na Slovensku a v Česku o téměř 349 tisíc a v Polsku dokonce až o 720 tisíc.

Porovnání průměrných hrubých a čistých mezd ve vzpomenutých krajinách za rok 2016 též ukázalo výrazný růst a zároveň ekonomickou propast mezi zeměmi. Nejvyšší průměrná mzda byla naměřená na Slovensku s hodnotou 1039€ a nejnižší na Ukrajině, jen 194€. Významným pozitivem analýzy je jednoznačně porovnání rozdílu průměrných  mezd v průmyslu. Nejrychlejší růst v tomto ukazateli zaznamenalo Rumunsko (73,8%), následované Slovenskem (30,8%), Polskem (26,0%) a Českou republikou (15,5%). Bez povšimnutí nezůstala ani hodinová mzda. Ta se ve třetím kvartálu roku 2017 na Slovensku a v Česku pohybovala elektrotechnickém a automobilovém průmyslu v rozmezí od 3,10 do 4,90€/hod.

Příčina právě tohoto vývoje sledovaných ukazatelů není jen jedna: „Na hodnoceně parametry v průběhu času mělo vliv hned několik faktorů. Za nejvýznamnější považujeme otevření trhů západní Evropy. Nastal též posun v technikách hledání pracovní síly z offline k online metodám a hlavně sociálním sítím. Všeobecně můžeme konstatovat, že aktuální vývoj pracovních trhů v evropském prostoru je odrazem současného globálního vývoje. Definuje ho ekonomický růst a nutnost napojení zahraničních personálních zdrojů i změn ve školství,“ doplňuje Peter Dosedla.

button cz
Sdílet na Facebooku