Ondřej Wysoglad: Nestihli vaši zaměstnanci vyčerpat letošní dovolenou?

Aktualita
4. prosince 2020


Dovolená je ze zákona daný benefit sloužící k fyzické i psychické regeneraci zaměstnanců, který zlepšuje jejich výkonnost. Kvůli letošní pandemii a opatřeními s ní souvisící zaměstnanci nemohli trávit svůj volný čas tak, jak byly doposud zvyklí. Zejména omezení v oblasti cestování do zahraničí vedlo k tomu, že si mnozí pracovníci s vyhlídkou vhodnějších podmínek dovolenou nevybírali tak hojně jako dříve. S koncem roku však z nároku na dovolenou může rychle stát nechtěný náklad pro zaměstnavatele.

Některé společnosti se řešení tomuto problému vyhnuly díky jasně danému rozvrhu dovolených nebo svým zaměstnancům čerpání dovolené v konkrétní termín nařídili, nicméně mnoho zaměstnavatelů nechalo dění volný průběh nebo podnikají v oboru, jako jsou služby či zdravotnictví, kde letos neměli kapacitu zaměstnance na dovolenou uvolnit. Z pohledu zaměstnavatele dává největší smysl, aby jeho zaměstnanci byli na dovolené v hluchém období, kdy jim není schopen práci přidělit, čímž optimalizuje využití pracovní kapacity svých zaměstnanců. Utlumení ekonomiky řada zaměstnavatelů využila již v první vlně pandemie. Koordinace dovolených je jednou z povinností zaměstnavatele, kterou by si měl pečlivě hlídat. Pokud se tedy rozhodne pro určení termínu dovolené, měl by to zaměstnanci oznámit vždy písemnou formou, a to alespoň s předstihem 14 dnů nebo po předchozí domluvě se zaměstnancem i ve lhůtě kratší. Pokud však termín dovolené nebyl ze strany zaměstnavatele stanoven, nárok na dovolenou se může rychle proměnit v „tikající časovanou bombu“. Hrozí mu totiž nepříjemná finanční sankce. Mezi výjimky patří situace, které zaměstnavatele z nedodržení této povinnosti omlouvají, jako jsou naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele či překážky v práci na straně zaměstnance.

Nevyčerpaná dovolená v uvedených případech, které se považují za výjimku, nepropadne, ale je automaticky převedena do následujícího roku a nadále se s ní nakládá jako s řádnou dovolenou a platí pro ni totožné podmínky. Počet dní dovolené, které je možné převést do dalšího roku, není zákonem nikterak stanoven, určitě však není pro zaměstnavatele žádoucí převádět veškerou letošní dovolenou do dalšího roku a raději alespoň u části stanový datum jejího vybrání.

Ačkoliv by zaměstnanci možnost proplacení nevyčerpané dovolené zcela jistě uvítali, zákon tento způsob neumožňuje, dokud pracovní poměr trvá. Při ukončení pracovní pracovního poměru zaměstnance, je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda nevyčerpanou dovolenou po skončení pracovního poměru proplatí nebo zda ji bude moci zaměstnanec před odchodem vyčerpat. V případě, že zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, musí mu za ni zaměstnavatel poskytnout náhradu.

I pro nás v Manuvii byl tento rok  o něco náročnější, co se čerpání dovolené týče, ale všichni pevně věříme, že konec a začátek roku nám přinese trochu zaslouženého odpočinku.

 

Zdroj foto: pexels.com

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení