Ne jenom důsledky. Sledujte příčiny fluktuace

ČlánkyKnow how
13. května 2018


Fluktuace agenturních pracovníků je statisticky výrazně vyšší než fluktuace kmenových zaměstnanců. Díky zavedení klíčových opatření je možné snížit tuto fluktuaci v průběhu 6 měsíců až o polovinu. Jedním z rozhodujících faktorů je nastavení pravidelného reportingu.

Ve velkých mezinárodních společnostech tvoří agenturní pracovníci až 20% pracovní síly. Důvodem je vysoká flexibilita náboru, outsourcing náborového procesu z firmy na agenturu i schopnost nabírat pracovní sílu mimo region díky agenturní síti poboček. Vysoká fluktuace těchto pracovníků však pro firmu znamená riziko značných finančních ztrát, v horším případě až nesplnění výrobního plánu.

Absentují správné metriky

Kamenem úrazu mnoha podniků je absence správných metrik sledování příčin fluktuace na pracovišti. Společnost zápasí s nestabilitou agenturních zaměstnanců, ovšem bez podrobného a pravidelného sledování předem stanovených metrik, je obtížné zjistit důvody nespokojenosti zaměstnanců a jejich odchodu z práce.

Začněte s pravidelnými review

Pokud nevíte, jaké faktory způsobují přetrvávající problém, neumíte ho řešit. Pro vaši společnost to představuje zbytečné náklady. Začněte tedy měřit a pravidelně vyhodnocovat důležité parametry.

Ve svých review se zaměřujte na sledování fluktuace a důvody odchodu agenturních pracovníků z podniku. Přinese vám to mnoho pozitiv, zvýší účinnost a následně ušetří čas. Díky správně nastaveným metrikám porozumíte silným i slabým stránkám svého podniku a budete se moci soustředit na klíčové problémy. Na základě pravidelných reportů budete schopni konstantně sledovat každou divizi, zjištěné údaje vyhodnocovat a přijímat nápravná opatření. V konečném důsledku budete schopni efektivně si nadefinovat reálně dosažitelné cíle.

Obrazok 1

Všímejte si ve svých pravidelných statistikách počet odejitých agenturních zaměstnanců, období, kdy odešli i důvody jejich odchodu.

Obrazok 2 Obrazok 3

Schopnost přijmout konkrétní opatření

Díky nastavení správných metrik se zaměříte nejen na výsledky, ale i na činnosti, které produkují výsledky. Zjistíte, které otázky jsou pro vás klíčové a budete schopni pochopit a důkladně sledovat právě klíčové ukazatele.

„V případě evidování rapidně se zvyšující fluktuace na konkrétním úseku výroby je nezbytné hledat příčinu na dané lince s osobou, odpovědnou za divizi. Jedině tak je možné vyhodnotit důvod vzniku problému,” přibližuje CEO Express People Dušan Letošník. „Účinně nastavena metrika na měření fluktuace vede k efektivnímu sledování příčin fluktuace a reálné možnosti přijímat opatření a najít řešení,” dodává Letošník.

I proto radíme firmám ověřit si při spolupráci s personální společností zda a jakou metriku na sledování stability a fluktuace své zaměstnance dána agentura používá.

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení