Manuvia se díky Peterovi Dosedlovi stane součástí národního projektu pro Sektorové řízení inovací

Aktualita
25. června 2019


Společnost Manuvia, jako významný člen HR Aliance a integrální součást Republikové unie zaměstnavatelů (RÚZ) v zastoupení CEO Petra Dosedly, sehrává aktivní roli při formování trhu práce. Naše společnost proto uvítala možnost participovat na důležitém a inovativním národním projektu „Sektorově řízenými inovacemi k efektivnímu trhu práce ve Slovenské republice“ pod gescí Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky.

Projekt reaguje na vývojové změny na slovenském trhu práce

Cílem projektu je transformace trhu práce a pracovních pozic a definování nových pracovních pozic pro trh práce 4.0. Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnavatelé, SZČO, státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i státní a nestátní poskytovatelé služeb zaměstnanosti a podobně.

Členy národního projektu čeká několik výzev

Jaké požadavky musí splňovat kandidáti, aby uspěli na digitalizujících se trzích práce? Které původní pozice zaniknou a naopak, které nové vzniknou? Do jaké míry se změní náš vzdělávací systém? A co bude znamenat digitální ekonomika v praxi? Odpovědi na tyto otázky budou výzvou pro tým složený z odborníků ze soukromé sféry, jakož i státní a veřejné správy. Prostřednictvím dohodnutých aktivit sladíme celoživotní vzdělávání na Slovensku s potřebami trhu práce v zájmu dosažení trvale udržitelné ekonomické konkurenceschopnosti a zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Jsme hrdí na to, že společnost Manuvia bude součástí tak důležitého projektu pro rozvoj pracovního trhu a konkurenceschopnosti.

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení