Manuvia sa vďaka Petrovi Dosedlovi stane súčasťou národného projektu pre Sektorové riadenie inovácií

Aktualita
25. června 2019


Spoločnosť Manuvia, ako významný člen HR Aliancie a integrálna súčasť Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v zastúpení CEO Petra Dosedlu zohráva aktívnu rolu pri formovaní trhu práce. Naša spoločnosť preto uvítala možnosť participovať na dôležitom a inovatívnom národnom projekte „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Projekt reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce

Cieľom projektu je transformácia trhu práce, pracovných pozícií a definovanie nových pracovných pozícii na trh práce 4.0. Cieľovými skupinami projektu sú zamestnávatelia, SZČO, štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ako aj štátni a neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti a podobne.

Členov národného projektu čaká niekoľko výziev

Aké požiadavky musia spĺňať kandidáti, aby uspeli na digitalizujúcich sa trhoch práce? Ktoré pôvodné pozície zaniknú a naopak, ktoré nové vzniknú? Do akej miery sa zmení náš vzdelávací systém? A čo bude znamenať digitálna ekonomika v praxi? Odpovede na tieto otázky budú výzvou pre tím zložený z odborníkov zo súkromnej sféry, ako aj štátnej a verejnej správy. Prostredníctvom dohodnutých aktivít zosúladíme celoživotné vzdelávanie na Slovensku s potrebami trhu práce v záujme dosiahnutia trvalo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Sme hrdí na to, že spoločnosť Manuvia bude súčasťou tak dôležitého projektu pre rozvoj pracovného trhu a konkurencieschopnosti.

 

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení