Ideální příležitost pro dynamické lidi

Působíme na velmi dynamickém trhu lidských zdrojů, a proto jsme neustále v pozoru a hledáme dynamické lidi, které dokáže motivovat překonávání sama sebe. Tento trh je ideálním místem pro vlastní zdroj.

Poznejte naše jednotlivá oddělení

Rozvaha, výsledovka, cashflow, budget – to jsou slova, které jsou slyšet od kolegů z ekonomického oddělení – z poboček všech zemí, v kterých působíme. Kolegové jsou těmi, kteří dohlížejí na to, aby naše expanze vycházela i finančně a všechno sedělo do posledního centu.

Jsme náborem řízená společnost – proto nábor představuje naše nejdůležitější oddělení a je srdcem a duší naší firmy. Hlavní úlohou náboru je naplnit objednávku klienta. Nábor v Manuvia – to je rozsáhlá síť poboček, která díky spolupráci dokáže obsadit volné pracovní místa nejvhodnějšími kanditáty.

Tým IT má za úlohu být podporou pro ostatní oddělení ve společnosti. Proto se zaměřujeme na vývoj vlastního CRM, aplikaci tiketovacího nástroje, automatizaci zpracování docházky, nebo na rozvoj dalších systémů a aplikací, díky kterým získáváme konkurenční výhodu v rámci odvětví.

Operativa má na starosti přímý kontakt s klienty. Kolegové z tohoto týmu jsou zástupci naší společnosti u klienta přímo v podniku a starají se o zaměstnance přímo na zakázce. Zúčastňují se porad a vytváří objednávky.

HR je oddělení, jehož úlohou je vyhledávání talentů pro naši společnost a rozvoj interních zaměstnanců. Jdeme s dobou, sledujeme moderní a stále se měnící trendy v HR. Jsme projektově řízené oddělení, v rámci kterého prostřednictvím jednotlivých projektů směřujeme k našemu cíli, a to zaměstnávat ve firmě odborníky, jdoucí směrem ke strategii naší společnosti.

Administrativní oddělení má na starosti všechny „papírovačky“ – teda zabezpečení všech administrativních záležitostí našich zaměstnanců na zakázkách. Denně se starají o agendu, která zahrnuje přes 12000 zaměstnanců. Díky kolegům z tohoto oddělení máme vždy a včas všechny podklady, i přestože je to někdy hodně narychlo a občas to stojí i několik bezesných nocí.

Díky kolegům z obchodního oddělení si nemůžeme stěžovat na nedostatek nových projektů. Uvidíte je na prvním setkání, připraví si pro vás cenovou nabídku, návrh smlouvy a všechno bezpečně a spolehlivě odevzdají kolegům z operativy. Taktéž se s nimi můžete setkat na každé větší HR akci, kde zastupují a reprezentují naši společnost.

Marketingové oddělení se stará o dostatečný přísun zájemců o práci pro kolegy z náboru. Dále řeší zviditelňování značky Manuvia pro obchodní zákazníky, organizuje konference, připravuje ebooky, články a tiskové zprávy, stará se o branding poboček a zároveň spravuje současně více než 3000 kampaní.

Hlavním úkolem kontroly kvality je zajistit dodání kvalitních produktů koncovému zákazníku. Naši kolegové „kvalitáři“ se denně starají o třídění dodaných dílů, opravu chybných kusů, skladování a expedici dílů koncovému zákazníku.

Všeobecná přihláška

Pokud nemáte žádnou volnou pozici, a přesto s námi chcete měnit mezinárodní trh práce, napište nám tady.