Jak snížit fluktuaci agenturních zaměstnanců? Čtyři tajemství úspěchu profesionála

ČlánkyKnow how
20. srpna 2018


Chcete vědět, jak vybudovat ve výrobních společnostech z agenturních zaměstnanců stabilní tým? Prozradíme vám čtyři tajemství, jak na to.

Agenturní zaměstnávání jako standardní součást vyspělé ekonomiky pomáhá firmám flexibilně reagovat na nedostatek zaměstnanců – např. při otevření nového provozu nebo nečekaně navýšené zakázce. Jen v ČR má takto práci hlavně v sektoru služeb, průmyslu a logistiky více než čtvrt milionu lidí, z toho více než polovina v dělnických profesích. Zákon pamatuje na to, že agenturní zaměstnanci mají mít na stejné nebo srovnatelné pozici stejný plat a benefity. Jak ale zajistit, aby byli spokojení a vytvořili spolu s kmenovými zaměstnanci stabilní tým?

 

Rada č. 1: Vyberte si ty správné pracovníky!

„Překročte stín klasického HR, protože nemusíte dobře odhalit uchazečovy skutečné předpoklady a povahu,“ radí Peter Dosedla, prezident HR Aliancie SR a CEO skupiny Manuvia, jedničky v personálním leasingu do výroby a logistiky, a doplňuje: „Personalisté upouštějí od tradičních a konzervativních přístupů k výběru zaměstnanců formou posuzování praxe a vzdělání. Mnohem více využívají různé inovativní techniky a přístupy HR 4.0 – assesment centra, kreativní pohovory nebo skupinové diskuse, při nichž uchazeče pozorují a odhalují jeho talenty a vlohy.“ Peter Dosedla z Manuvie zároveň zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné poskytnout uchazeči reálné informace nejen o mzdě a benefitech, ale i o náplni a náročnosti práce, odpracovaných hodinách a pracovních směnách, i za cenu, že o pozici ztratí už během pohovoru zájem. Nesoulad poskytnutých informací s realitou by stejně vedl k jeho odchodu – což je nákladné a neefektivní. Podle Manuvie přes 60 % agenturních pracovníků, kteří odejdou, tak učiní již během první 3 měsíců.

 

Rada č. 2: Motivujte

Stává se vám, že váš podnik pravidelně opouštějí agenturní zaměstnanci a odcházejí ke konkurenci, u které získají podobnou práci za stejnou mzdu? Přemýšlíte o tom, proč? „Výsledky několika průzkumů se shodují: Lepší vztahy na pracovišti a pocit sounáležitosti s firmou i kmenovými zaměstnanci přinášejí větší oddanost firmě a stabilitu. Vytvářejte multifunkční pracovní týmy, vyvažujte vztah mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci. Vedle stejných podmínek a rovnocenného přístupu motivujte agenturní zaměstnance i nehmotnými odměnami: zadejte výjimečný úkol, dejte půl dne volna, sestavte žebříček TOP zaměstnanců, poděkujte,“ radí Peter Dosedla z Manuvie. „Nemotivovanému zaměstnanci stačí o 5 % lepší nabídka, aby zvažoval svůj odchod. Zato spokojený zaměstnanec musí dostat až o 20 % lepší nabídku, aby o ní začal uvažovat,“ dělí se o zkušenosti Peter Dosedla.

 

Rada č. 3: Sledujte příčiny fluktuace

Kamenem úrazu je v mnoha podnicích nedostatek správných ukazatelů pro odhalení příčin fluktuace. Firma zápasí s nestabilitou agenturních pracovníků, ale bez podrobného a pravidelného sledování předem stanovených ukazatelů je obtížné určit důvody nespokojenosti a příčiny odchodu zaměstnanců.

Všímejte si proto ve svých statistikách počtu odcházejících zaměstnanců, období, ve kterém odešli a důvodů odchodu. Díky nastavení správných metrik zjistíte, co je pro zaměstnance skutečně důležité. Svůj pohled zaměřte nejen na výsledky, ale také na dílčí aktivity, které k výsledkům vedou.

 

Rada č. 4: Komunikujte efektivně s personální agenturou

Vysoká fluktuace agenturních zaměstnanců je problémem mnoha společností. Nastavte si proto se svojí pracovní agenturou systém efektivní komunikace tak, abyste dokázali včas rozpoznat problémy a společně je řešit. Mohou to být pravidelné „kulaté stoly“, kde se budou – ideálně na měsíční bázi – setkávat zástupci obou stran. Profesionální péče o agenturní zaměstnance znamená také umět naslouchat jejich problémům a řešit je přímo na místě a včas, tedy mít přímo na pracovišti koordinátory. „Rozhodně tuto důležitou složku dlouhodobé stability a funkčnosti týmů nepodceňujeme. Máme 500 koordinátorů, kteří se starají o agenturní zaměstnance a jejich hladké začlenění do týmů přímo ve firmách. Zahraničním pracovníkům u nás pomáhá 50 tlumočníků,“ uzavírá Peter Dosedla z Manuvie.

Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení