6 tipů, jak nepřijít o zaměstnance během 3 měsíců

ČlánkyKnow how
13. května 2018


Přes 60% agenturních pracovníků, kteří ze zaměstnání odejdou, tak učiní již během prvních 3 měsíců. Proto je nezbytné je dostatečně motivovat právě v tomto období. Jak na to?

Graf

Sledujte úspěšnost přijímání nových lidí

Statistiky ukazují, že největší počet zaměstnanců v průmyslu a výrobě odejde ze zaměstnání ještě během prvních tří měsíců. Co tedy můžete udělat, aby vás během tohoto období zaměstnanci neopustili?

Co můžete udělat ihned?

1. Dejte nově příchozím agenturním zaměstnancům hned v úvodu pocit, že jsou vítáni.

Informujte je o poslání firmy, její historii i příležitostech rozvoje. Budou se cítit méně izolovaně. Rychleji a více zapadnou do celkového obrazu fungování společnosti.

2. Dejte si záležet.

Pěstujte vyvážený vztah mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci. I pracovníci agentury jsou přece vaší vizitkou a jejich spokojenost dělá dobré jméno samotné společnosti.

3. Komunikujte s nimi.

Organizujte strukturované schůzky, na kterých jim dáte dostatečný prostor, aby reagovaly na podněty a vyjádřili svůj názor.

4. Zjišťujte jejich spokojenost.

Zajistěte informační telefonát personálního konzultanta společnosti, se kterou spolupracujete. Jeho povinností bude zjistit spokojenost později přijatých zaměstnanců, ideálně po prvním týdnu.

5. Řiďte zaměstnance v terénu.

Agenturní pracovníci se často setkávají se specifickými problémy a situacemi. Klíčem k efektivnímu řízení je být připraven, upřímně reagovat na jejich podněty, vznesené v dané chvíli a na daném místě. Abyste nepodcenili ani tuto oblast, zajistěte přítomnost agenturního koordinátora přímo na pracovišti.

6. Organizujte týdenní review.

Na týždennej báze komunikujte s personálnym oddelením agentúry a koordinátormi na pracovisku. Veďte si štatistiky. Komunikujte dôvody odchodu zamestnancov. Vyhodnocujte výsledky. Umožní vám to mať prehľad o fluktuácii a dôvodoch ukončenia pracovných pomerov. Na základe zistení budete schopní prijímať nápravné opatrenia.

Jak sledovat kvalitu a udržitelnost nově přijatých zaměstnanců?

  • Sledujte ukazatele úspěšnosti přijímání nových agenturních pracovníků
  • Zajistěte zpětnou vazbu nových zaměstnanců
  • Sledujte míru udržitelnosti a míru motivace skupiny nově přijatých zaměstnanců
  • Sledujte dosahování stanovených cílů
Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení